meta

 

Tiivistelmä: Raportoitujen malminetsintä- ja valtausalueiden paikkatietoaineisto sisältää historiatietoa kaivoslain mukaisista rauenneista malminetsintä- ja valtausalueista. Aineisto sisältää rauenneen malminetsintä- tai valtausalueen aluerajauksen polygonina, alueeseen liittyvät attribuuttitiedot sekä linkin kaivoslain mukaiseen tutkimustyöselostukseen. Aineisto sisältää tietoa vuodesta 1948 eteenpäin. Aineiston koostamisessa on hyödynnetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) päätearkistossa olevia valtausasiakirjoja sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM), Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) tuottamia kaivosrekisterin kartta-aineistoja. Kaivoslain mukaisen karenssiajan päätyttyä valtauksen tai malminetsintäluvan tiedot poistuvat kaivosrekisterin kartta-aineistosta, mutta ne tallennetaan GTK:n ylläpitämään raportoidut malminetsintäluvat ja valtaukset -paikkatietoaineistoon. Nykyisen kaivoslain (1.7.2011 jälkeen) malminetsintää harjoitetaan malminetsintäluvan perusteella malminetsintäalueella. Aikaisemmassa kaivoslaissa vastaavat termit olivat valtaus ja valtausalue. Malminetsintäluvan tai valtauksen rauettua, luvan haltijan on toimitettava tutkimustyöselostus kaivosviranomaiselle. Nykyisen kaivoslain mukaan kullanhuuhdontaa harjoitetaan kullanhuuhdontaluvan perusteella kullanhuuhdonta-alueella. Tässä dokumentissa käytetään termejä valtaus ja valtausalue riippumatta siitä, kumman lain mukaisista alueista on kysymys. Tämän dokumentin kirjoittamishetkellä, 2012, on vain aikaisemman kaivoslain mukaisia rauenneita valtauksia. Aineisto on jaettu kolmeen osaan: Raportoidut valtaukset, raportoimattomat valtaukset ja kullanhuuhdontavaltaukset. Aineisto on tuotettu vuosina 2000-2012. Valtausraportit on skannattu pääosin vuonna 2003. Valtauspolygonien digitointi on tapahtunut vuosina 2003-2010. Tällä hetkellä aineistoa ylläpidetään TUKES:in kaivosrekisterin kartta-aineiston avulla. Aineisto on tuotettu helpottamaan kaivoslain mukaisten tutkimustyöselostusten käyttöä ja tarjoamaan historiatietoa malminetsintä- ja valtausalueista.
Käyttötarkoitus:Aineisto on tuotettu helpottamaan tutkimustyöselostusten käyttöä sekä tarjoamaan historiatietoa malminetsintä- ja valtausalueista. Aineiston käytössä on huomioitava digitoidussa aineistossa esiintyvä paikannukseen liittyvä epätarkkuus. Aineisto ei sovellu valtaus- ja malminetsintäalueiden tarkempaan paikkatietotekniseen tarkasteluun.
Käyttökelpoisuus:Aineisto ei sovellu valtaus- tai malminetsintäalueiden tarkempaan paikkatietotekniseen tarkasteluun. Aineiston käytössä on huomioitava vanhempien valtausalueiden digitoinnista aiheutuva epätarkkuus.
Teema avainsana: Mineral exploration, mining claims, mining law, report
Koordinaattijärjestelmä:EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi:File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti:File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli:Suomi
Merkistö:8859part15
Viimeinen päivitys:2015-02-20
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Hierarkiataso:dataset
Metatiedon standardin nimi:ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: expired_exploration_permit.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste: Raportoidut malminetsintä- ja valtausalueet

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot: 
Päivitys:
Luonti: 
Julkaisu: 
Aikaviite: 
Vaihtoehtoinen nimi: 
Versio:1.1
Version päiväys:2015-02-20
* Esitystapa:digitaalinen kartta
Resurssin tunniste: 
Tunnisteen tyyppi: 
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Aiheluokka:ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto:Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat:Finland
Asiasanasto:Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto: 
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto: 
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:Mineraalivarat
Asiasanasto:GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:geologia
Asiasanasto:GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Mineral exploration, mining claims, mining law, report
Asiasanasto: Geosanasto
Tiivistelmä: Raportoitujen malminetsintä- ja valtausalueiden paikkatietoaineisto sisältää historiatietoa kaivoslain mukaisista rauenneista malminetsintä- ja valtausalueista. Aineisto sisältää rauenneen malminetsintä- tai valtausalueen aluerajauksen polygonina, alueeseen liittyvät attribuuttitiedot sekä linkin kaivoslain mukaiseen tutkimustyöselostukseen. Aineisto sisältää tietoa vuodesta 1948 eteenpäin. Aineiston koostamisessa on hyödynnetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) päätearkistossa olevia valtausasiakirjoja sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM), Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) tuottamia kaivosrekisterin kartta-aineistoja. Kaivoslain mukaisen karenssiajan päätyttyä valtauksen tai malminetsintäluvan tiedot poistuvat kaivosrekisterin kartta-aineistosta, mutta ne tallennetaan GTK:n ylläpitämään raportoidut malminetsintäluvat ja valtaukset -paikkatietoaineistoon. Nykyisen kaivoslain (1.7.2011 jälkeen) malminetsintää harjoitetaan malminetsintäluvan perusteella malminetsintäalueella. Aikaisemmassa kaivoslaissa vastaavat termit olivat valtaus ja valtausalue. Malminetsintäluvan tai valtauksen rauettua, luvan haltijan on toimitettava tutkimustyöselostus kaivosviranomaiselle. Nykyisen kaivoslain mukaan kullanhuuhdontaa harjoitetaan kullanhuuhdontaluvan perusteella kullanhuuhdonta-alueella. Tässä dokumentissa käytetään termejä valtaus ja valtausalue riippumatta siitä, kumman lain mukaisista alueista on kysymys. Tämän dokumentin kirjoittamishetkellä, 2012, on vain aikaisemman kaivoslain mukaisia rauenneita valtauksia. Aineisto on jaettu kolmeen osaan: Raportoidut valtaukset, raportoimattomat valtaukset ja kullanhuuhdontavaltaukset. Aineisto on tuotettu vuosina 2000-2012. Valtausraportit on skannattu pääosin vuonna 2003. Valtauspolygonien digitointi on tapahtunut vuosina 2003-2010. Tällä hetkellä aineistoa ylläpidetään TUKES:in kaivosrekisterin kartta-aineiston avulla. Aineisto on tuotettu helpottamaan kaivoslain mukaisten tutkimustyöselostusten käyttöä ja tarjoamaan historiatietoa malminetsintä- ja valtausalueista.
Käyttötarkoitus:Aineisto on tuotettu helpottamaan tutkimustyöselostusten käyttöä sekä tarjoamaan historiatietoa malminetsintä- ja valtausalueista. Aineiston käytössä on huomioitava digitoidussa aineistossa esiintyvä paikannukseen liittyvä epätarkkuus. Aineisto ei sovellu valtaus- ja malminetsintäalueiden tarkempaan paikkatietotekniseen tarkasteluun.
Myötävaikuttanut taho:Kauppa- ja teollisuusministeriö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Työ- ja elinkeinoministeriö
Viitedokumentti:  
Tietoaineiston kieli: Englanti
Status: Jatkuvaa
Ylläpitotietojen tiedot: 
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus: 
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus:Aineisto ei sovellu valtaus- tai malminetsintäalueiden tarkempaan paikkatietotekniseen tarkasteluun. Aineiston käytössä on huomioitava vanhempien valtausalueiden digitoinnista aiheutuva epätarkkuus.
Lainmukaiset rajoitteet: 
Saantirajoitteet:Lisenssi
Käyttörajoitteet:Tekijänoikeus
Lupateksti:© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset: 
Turvaluokittelu:Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö:Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7600) ; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky: 
Maantieteellinen kattavuus: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
*Länsi: 
*Itä: 
*Pohjoinen: 
*Etelä: 
Muu kattavuustieto: 
Maantieteellinen laajuus: 
Rajoittaa suorakulmion: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
Länsi: 
Itä: 
Pohjoinen: 
Etelä: 
Ajallinen kattavuus: 
Aloitus pvm: 
Lopetus pvm: 
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: 
Kuvailu: 

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa - Vektori  
Topologian taso: geometryOnly
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 10482

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä  
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot  
Alkuperätiedot:  
Historia:

Kaivoslain mukaisiin valtauksiin sekä malminetsintäalueisiin liittyviä asiakirjoja sekä KTM:n, TEM:in ja TUKES:in kaivosrekisterin digitaalisia kartta-aineistoja.

GTK:n päätearkistossa olevat tutkimustyöselostukset on skannattu. Samassa yhteydessä on tarkistettu, löytyykö tutkimustyöselostukseen liittyvä aluerajaus kaivosrekisterin kartta-aineistosta tai tutkimustyöselostuksesta. Jos aluerajaus on löytynyt kaivosrekisterin kartta-aineistosta, on sieltä noukittu aluerajaus sekä siihen liittyvät attribuuttitiedot. Puuttuvat aluerajaukset on digitoitu tutkimustyöselostuksessa olleiden skannattujen ja georeferoitujen liitekarttojen perusteella. Aineisto sisältää aluerajaukset polygoneina. Kullekin polygonille on liitetty attibuuttitiedot valtausnumero, valtauksen nimi, valtauksen haltija, hyötymineraali jota alueelta on otaksuttu löytyvän, hyperlinkki tutkimustyöselostukseen, KKJ-karttalehtijaon mukainen 1:20 000 karttalehti sekä, mikäli saatavilla, tiedot valtauksen alkamis- ja päättymisajankohdasta. 

Aineisto on jaettu kolmeen osaan: Raportoidut valtaukset, raportoimattomat valtaukset ja kullanhuuhdontavaltaukset.

Prosessointihistoria:

GTK:n päätearkistossa olevat tutkimustyöselostukset on skannattu. Samassa yhteydessä on tarkistettu, löytyykö tutkimustyöselostukseen liittyvä aluerajaus kaivosrekisterin kartta-aineistosta tai tutkimustyöselostuksesta. Jos aluerajaus on löytynyt kaivosrekisterin kartta-aineistosta, on sieltä noukittu aluerajaus sekä siihen liittyvät attribuuttitiedot. Puuttuvat aluerajaukset on digitoitu tutkimustyöselostuksessa olleiden skannattujen ja georeferoitujen liitekarttojen perusteella. Aineisto sisältää aluerajaukset polygoneina. Kullekin polygonille on liitetty tiedot valtausnumero, valtauksen nimi, valtauksen haltija, hyötymineraali jota alueelta on otaksuttu löytyvän, hyperlinkki tutkimustyöselostukseen, KKJ-karttalehtijaon mukainen 1:20 000 karttalehti sekä, mikäli saatavilla, tiedot valtauksen alkamis- ja päättymisajankohdasta. 

Aineisto on tuotettu vuosina 2000-2012. Valtausraportit on skannattu  pääosin vuonna  2003. Valtauspolygonien digitointi on alkanut vuonna 2003 ja päättynyt vuonna 2008. Noin vuoden 1995 jälkeen myönnetyt valtausalueet on haettu kaivosrekisterin digitaalisesta kartta-aineistosta ja tällä hetkellä aineistoa ylläpidetään TUKES:in kaivosrekisterin kartta-aineiston avulla.

Aineisto sisältää tietoa vuodesta 1948 eteenpäin. Tätä vanhemmissa tutkimustyöselostuksissa paikkatieto on yleensä puutteellista.

Prosessointiympäristö:

Aineisto on tuotettu ArcMap- ja MapInfo-paikkatieto-ohjelmistoilla.

Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio:  
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:  
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa: Lataaminen
Offline-jakelu:  
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin