meta

Geofysiikan opetusmateriaali

Tiivistelmä:

Tuotepaketti on tarkoitettu geofysiikan opetuskäyttöön ja se sisältää kaksi erillistä aineistopakettia.

Mineraaliesiintymien kartoitukseen liittyvä opetuspaketti sisältää GTK:n tekemän Keivitsan kupari-nikkeli-platinametalli-kultaesiintymän valtausraportin aineiston, joka on täydennetty tutkimusalueen lentomittausaineistolla.  Geofysiikan aineistot ovat Geosoftin linjamuotoisina XYZ -tiedostoina ja mittausparametritiedot ovat tiedostojen otsaketiedoissa. Tutkimuskohteella on tehty painovoima, IP, Mise ala masse, magneettisia, slingram, SP ja VLF-R mittauksia sekä kairasydänten petrofysikaalisia mittauksia.

Toinen aineistopaketti sisältää Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueen rakenneselvitykseen liittyvää tutkimusaineistoa (kairaustieto, maatutka, rakeisuusanalyysi, vedenpinnan korkeushavainnot ja painovoima).

Purpose of the data product is educational use and it includes two set of example data.

The first data set contains exploration data of Kevitsa Cu-Ni-Pt-Au deposit collected by GTK. Geophysical data (gravity, IP, Mise a la masse, magnetic,  slingram, SP and VLF-R) is in Geosoft XYZ –format including header information. There is also available aerogeophysical magnetic, electromagnetic and radiometric data as well as drill cores’ petrophysical measurements.

The other data set contains research data of groundwater basin in Ilola-Kukkolanharju area (soil drilling, particle size analysis, ground water level observations, , gravity, ground penetrating radar). All data is collected by GTK.

Käyttötarkoitus: Tuotepaketti on tarkoitettu geofysiikan opetuskäyttöön ja se sisältää kaksi erillistä aineistopakettia.
Käyttökelpoisuus: Geofysiikan kohteellinen tutkimus
Teema avainsana:  
Koordinaattijärjestelmä: Kartastokoordinaattijärjestelmä KKJ/zone 3 (EPSG:2391-2394)
Jakeluformaatin nimi: Geosoft XYZ, pdf, jpg, xls, doc Esri Shape, Esri personal geodatabase
Aineiston formaatti: Geosoft XYZ, pdf, jpg, xls, doc Esri Shape, Esri personal geodatabase

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: Suomi
Merkistö: 8859part15
Viimeinen päivitys: 2014-10-01
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso: dataset
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:  
Ylemmäntason tiedostotunniste: Geofysiikan opetusmateriaali

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot:  
Päivitys:
Luonti:  
Julkaisu:  
Aikaviite:  
Vaihtoehtoinen nimi: Geofysiikan opetusmateriaali
Versio: 1.0
Version päiväys: 2014-10-01
* Esitystapa: digitaalinen kartta
Resurssin tunniste:  
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka: ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat: Suomi
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Geologia
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: geologia
Asiasanasto: GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Tiivistelmä:

Tuotepaketti on tarkoitettu geofysiikan opetuskäyttöön ja se sisältää kaksi erillistä aineistopakettia.

Mineraaliesiintymien kartoitukseen liittyvä opetuspaketti sisältää GTK:n tekemän Keivitsan kupari-nikkeli-platinametalli-kultaesiintymän valtausraportin aineiston, joka on täydennetty tutkimusalueen lentomittausaineistolla.  Geofysiikan aineistot ovat Geosoftin linjamuotoisina XYZ -tiedostoina ja mittausparametritiedot ovat tiedostojen otsaketiedoissa. Tutkimuskohteella on tehty painovoima, IP, Mise ala masse, magneettisia, slingram, SP ja VLF-R mittauksia sekä kairasydänten petrofysikaalisia mittauksia.

Toinen aineistopaketti sisältää Ilola-Kukkolanharjun pohjavesialueen rakenneselvitykseen liittyvää tutkimusaineistoa (kairaustieto, maatutka, rakeisuusanalyysi, vedenpinnan korkeushavainnot ja painovoima).

Purpose of the data product is educational use and it includes two set of example data.

The first data set contains exploration data of Kevitsa Cu-Ni-Pt-Au deposit collected by GTK. Geophysical data (gravity, IP, Mise a la masse, magnetic,  slingram, SP and VLF-R) is in Geosoft XYZ –format including header information. There is also available aerogeophysical magnetic, electromagnetic and radiometric data as well as drill cores’ petrophysical measurements.

The other data set contains research data of groundwater basin in Ilola-Kukkolanharju area (soil drilling, particle size analysis, ground water level observations, , gravity, ground penetrating radar). All data is collected by GTK.

Käyttötarkoitus: Tuotepaketti on tarkoitettu geofysiikan opetuskäyttöön ja se sisältää kaksi erillistä aineistopakettia.
Myötävaikuttanut taho:  
Viitedokumentti:  
Tietoaineiston kieli: Suomi
Status:

Valmis

Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus: Geofysiikan kohteellinen tutkimus
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö:  
Sijaintitiedon erotuskyky:  
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi:  
*Itä:  
*Pohjoinen:  
*Etelä:  
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
Länsi:  
Itä:  
Pohjoinen:  
Etelä:  
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:  

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa - Vektori  
Topologian taso:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: Kartastokoordinaattijärjestelmä KKJ/zone 3 (EPSG:2391-2394)
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia:  
Prosessointihistoria:

 

Prosessointiympäristö:  
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: Geosoft XYZ, pdf, jpg, xls, doc
Esri shapefile, Esri personal geodatabase
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio: ArcGIS 9.3
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:  
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa: Lataaminen
Offline-jakelu:  
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin