meta

Geokemialliset provinssit

Tiivistelmä: Aineisto on tuotettu ensisijaisesti taustapitoisuusrekisterin käyttöön. Polygoniaineisto luokittelee alueita maaperän geokemiallisen koostumuksen perusteella. Arseeni- ja metalliprovinssien perusteella Suomi jaetaan alueisiin, joissa maaperän arseeni- tai metallipitoisuudet ovat usein tavanomaista suurempia. Pistemäisestä taustapitoisuusaineistosta poimitaan näytepistejoukkoja geokemiallisten provinssien perusteella ja provinssin alueelle kuuluvia pisteitä käytetään alueellisten tunnuslukujen laskennassa. Arseeniprovinssien alueella moreenin arseenipitoisuus on usein suurempi kuin PIMA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista, VNa 214/2007) kynnysarvo 5 mg/kg. Metalliprovinssien alueella koboltin, kuparin, kromin, nikkelin, sinkin tai vanadiinin pitoisuus on moreenimaassa suurempi kuin Suomen maaperässä keskimäärin.
Käyttötarkoitus: Geokemialliset provinssit on kehitetty ensisijaisesti taustapitoisuusrekisterin karttakäyttöliittymän osaksi (Jarva, J. Tarvainen, T., Reinikainen, J. & Eklund, M. 2010. TAPIR – Finnish national geochemical baseline database. Science of the Total Environment 408, 4385 – 4395.) Aineiston avulla voi tarkastella 1:1000 000 mittakaavaan asti alueita, joilla arseeni- ja metallipitoisuudet ovat usein tavanomaista suurempia.
Käyttökelpoisuus:  
Teema avainsana: Background level, Geochemical baseline, Geochemical mapping, Guideline value, perustilan selvitys, geokemiallinen kartoitus, ohjearvot
Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti: File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: Suomi
Merkistö: 8859part15
Viimeinen päivitys: 2014-02-18
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso: dataset
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: mp_taustapitoisuus_provinssit
Ylemmäntason tiedostotunniste: Geokemialliset provinssit

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot:  
Päivitys:
Luonti:  
Julkaisu:  
Aikaviite:  
Vaihtoehtoinen nimi:  
Versio: 1.0
Version päiväys: 2014-01-01
* Esitystapa: digitaalinen kartta
Resurssin tunniste:  
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka: ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat: Geokemia, Database, Soils
Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat: Suomi, Finland
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Background level, Geochemical baseline, Geochemical mapping, Guideline value, perustilan selvitys, geokemiallinen kartoitus, ohjearvot
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: geologia
Asiasanasto: GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Tiivistelmä: Aineisto on tuotettu ensisijaisesti taustapitoisuusrekisterin käyttöön. Polygoniaineisto luokittelee alueita maaperän geokemiallisen koostumuksen perusteella. Arseeni- ja metalliprovinssien perusteella Suomi jaetaan alueisiin, joissa maaperän arseeni- tai metallipitoisuudet ovat usein tavanomaista suurempia. Pistemäisestä taustapitoisuusaineistosta poimitaan näytepistejoukkoja geokemiallisten provinssien perusteella ja provinssin alueelle kuuluvia pisteitä käytetään alueellisten tunnuslukujen laskennassa. Arseeniprovinssien alueella moreenin arseenipitoisuus on usein suurempi kuin PIMA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista, VNa 214/2007) kynnysarvo 5 mg/kg. Metalliprovinssien alueella koboltin, kuparin, kromin, nikkelin, sinkin tai vanadiinin pitoisuus on moreenimaassa suurempi kuin Suomen maaperässä keskimäärin.
Käyttötarkoitus: Geokemialliset provinssit on kehitetty ensisijaisesti taustapitoisuusrekisterin karttakäyttöliittymän osaksi (Jarva, J. Tarvainen, T., Reinikainen, J. & Eklund, M. 2010. TAPIR – Finnish national geochemical baseline database. Science of the Total Environment 408, 4385 – 4395.) Aineiston avulla voi tarkastella 1:1000 000 mittakaavaan asti alueita, joilla arseeni- ja metallipitoisuudet ovat usein tavanomaista suurempia.
Myötävaikuttanut taho: Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus
Viitedokumentti:  
Tietoaineiston kieli: Suomi
Status: Valmis
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus:  
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö: Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky:  
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi: 84722.7298
*Itä: 732909.3148
*Pohjoinen: 7761981.7845
*Etelä: 6630751.3958
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
Länsi:  
Itä:  
Pohjoinen:  
Etelä:  
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:  

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa
Topologian taso:  
Geometriset objektit: geometryOnly
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 4
Geometriset objektit: geometryOnly
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 7

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä  
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia: Tärkeimmät lähdeaineistot ovat Geologian tutkimuskeskuksen suuralueellinen moreenigeokemiallinen kartoitusaineisto ja alueellinen moreenigeokemiallinen kartoitusaineisto. Aluerajojen tarkennuksiin on käytetty kalliogeokemian aineistoa ja alueellisia geokemiallisia taustapitoisuus-kartoituksia.
Prosessointihistoria: Arseeniprovinssit: suuralueellinen geokemiallinen kartoitusaineisto on luokiteltu arseenipitoisuuden perusteella. Provinssit on digitoitu pääasiassa moreenin arseenipitoisuuden perusteella. Metalliprovinssit: alueellinen moreenigeokemiallinen aineisto on luokiteltu koboltin, kuparin, kromin, nikkelin, sinkin tai vanadiinin pitoisuuksien perusteella ja provinssin rajat on digitoitu luokitellun moreenigeokemiallisen aineiston perusteella.
Prosessointiympäristö:  Digitointi on tehty ArcGIS-ohjelmistolla.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio: ArcGIS10.1
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:  
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa: Lataaminen
Offline-jakelu:  
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin