meta

Geologiset luontokohteet - Geological natural sites

Tiivistelmä:

Geologiset luontokohteet on digitaalinen, mittakaavarajaton, vektorimuotoinen paikkatietoaineisto, johon on kerätty Suomen alueella sijaitsevia, geologisesti merkittäviä kohteita, jotka kuvastavat maankamaran ja kallioperän kehitystä kallioperän synnystä viimeisen jääkauden loppumiseen saakka. Aineisto käsittää sekä kallioperä- että maaperäkohteita.

Aineisto perustuu vuosina 2009-2014 kerättyyn geologisten luontokohteiden ja –nähtävyyksien aineistoon. Tätä aineistoa valitessa on hyödynnetty vuoden 2012 Geotreat-palveluun kerättyä materiaalia, GTK:n tutkijoiden keräämää geologisesti kiinnostavien kohteiden aineistoa, sekä kallio- ja maaperäkartoituksessa kertynyttä aineistoa. Aineisto on luokiteltu kohdetyypin, merkittävyytensä ja saavutettavuutensa mukaisesti. Aineistoa pyritään päivittämään säännöllisesti GTK:ssa aiemmin kerätyn kohdeaineiston sekä tulevaisuudessa kerättävän uuden tiedon perusteella. Kohteet valitaan geologian, geomatkailun ja saavutettavuuden perusteella.

Käyttötarkoitus:Geologiset luontokohteet –aineisto soveltuu käytettäväksi yleisen geologisen kiinnostuksen, maamme kallio- ja maaperän tuntemuksen, sekä luontomatkailun lisäämiseksi Suomessa.
Käyttökelpoisuus:Aineisto ei sovellu alueellisen suunnittelun tai geologisen tutkimuksen pohja-aineistoksi. Aineistoa ei ole rajoitettu mittakaavalla sijaintitarkkuuden säilyttämiseksi.
Teema avainsana: Yleinen geologia, geomatkailu, geologiset luontokohteet, nähtävyydet, kallioperä, maaperä, suoluonto, maisema
Koordinaattijärjestelmä:EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi:File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti:File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli:Suomi
Merkistö:8859part15
Viimeinen päivitys:2015-02-25
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Hierarkiataso:dataset
Metatiedon standardin nimi:ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: geologinen_luontokohde.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste: Geologiset luontokohteet

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot: 
Päivitys:
Luonti: 
Julkaisu: 
Aikaviite: 
Vaihtoehtoinen nimi:GeoLuonto
Versio:1.0
Version päiväys:2015-01-01
* Esitystapa: Karttapalvelu (internet-karttapalvelu)
Resurssin tunniste: 
Tunnisteen tyyppi: 
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Aiheluokka:ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat:Geologia
Asiasanasto:Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat:Suomi
Asiasanasto:Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto: 
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:geologinen historia, Arkeeinen, Proterostooinen, Paleotsooinen, Kvartääri
Asiasanasto: Geosanasto
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:Geologia
Asiasanasto:GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:geologia
Asiasanasto:GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Geosanasto
Asiasanasto:

Yleinen geologia, geomatkailu, geologiset luontokohteet, nähtävyydet, kallioperä, maaperä, suoluonto, maisema

Tiivistelmä:

Geologiset luontokohteet on digitaalinen, mittakaavarajaton, vektorimuotoinen paikkatietoaineisto, johon on kerätty Suomen alueella sijaitsevia, geologisesti merkittäviä kohteita, jotka kuvastavat maankamaran ja kallioperän kehitystä kallioperän synnystä viimeisen jääkauden loppumiseen saakka. Aineisto käsittää sekä kallioperä- että maaperäkohteita.

Aineisto perustuu vuosina 2009-2014 kerättyyn geologisten luontokohteiden ja –nähtävyyksien aineistoon. Tätä aineistoa valitessa on hyödynnetty vuoden 2012 Geotreat-palveluun kerättyä materiaalia, GTK:n tutkijoiden keräämää geologisesti kiinnostavien kohteiden aineistoa, sekä kallio- ja maaperäkartoituksessa kertynyttä aineistoa. Aineisto on luokiteltu kohdetyypin, merkittävyytensä ja saavutettavuutensa mukaisesti. Aineistoa pyritään päivittämään säännöllisesti GTK:ssa aiemmin kerätyn kohdeaineiston sekä tulevaisuudessa kerättävän uuden tiedon perusteella. Kohteet valitaan geologian, geomatkailun ja saavutettavuuden perusteella.

Käyttötarkoitus:Geologiset luontokohteet –aineisto soveltuu käytettäväksi yleisen geologisen kiinnostuksen, maamme kallio- ja maaperän tuntemuksen, sekä luontomatkailun lisäämiseksi Suomessa.
Myötävaikuttanut taho: 
Viitedokumentti:

http://luontokohteet.geo.fi (5/2015)

Tietoaineiston kieli: Suomi, Englanti, Ruotsi
Status: Käynnissä
Ylläpitotietojen tiedot: 
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus: 
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus:Aineisto ei sovellu alueellisen suunnittelun tai geologisen tutkimuksen pohja-aineistoksi. Aineistoa ei ole rajoitettu mittakaavalla sijaintitarkkuuden säilyttämiseksi.
Lainmukaiset rajoitteet: 
Saantirajoitteet:Lisenssi
Käyttörajoitteet:Tekijänoikeus
Lupateksti:© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset: 
Turvaluokittelu:Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö:Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky: 
Maantieteellinen kattavuus: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
*Länsi:105665.0006
*Itä:719700.0002
*Pohjoinen:7725995.2942
*Etelä:6636873.0004
Muu kattavuustieto: 
Maantieteellinen laajuus: 
Rajoittaa suorakulmion: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
Länsi: 
Itä: 
Pohjoinen: 
Etelä: 
Ajallinen kattavuus: 
Aloitus pvm: 
Lopetus pvm: 
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: 
Kuvailu: 

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa - Vektori 
Topologian taso:geometryOnly
Geometriset objektit: 
Nimi: 
Objektin tyyppi:point
Objektien lkm:105

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot 
Alkuperätiedot:  
Historia:

Lähtöaineistona on käytetty geologisista kohteista saatua paikka- ja kohdetietoa, joka on digitoitu vektoriaineistoksi.

Prosessointihistoria:

Geologiset luontokohteet -aineisto on tuotettu aiemmin kerätystä geologisesti merkittävistä kohteita käsittelevästä aineistosta. Geologisten luontokohteiden aineistoa on aloitettu keräämään v. 2009, jolloin tallennettiin GTK:n tutkijoiden maastossa keräämää materiaalia.

Tämän tuotteen pohja-aineistona on käytetty vuonna 2012 julkaistua ja SGU:lle toimitettua  GeoTreat –aineistoa, jota on täydennetty vuoden 2014 aikana uusilla kohteilla. Geotreat on Android-pohjalle kehitetty geomatkailun mobiilisovellus, ja se käsitti Suomen osalta 56 merkittävintä geomatkailukohdetta. Kohteet on digitoitu vektoriaineistoksi ja tallennettu geodatabaseksi käyttäen ArcGIS 10.x –paikkatieto-ohjelmistoa. Kohteet on tässä vaiheessa määritelty pistemäiseksi kohteeksi, mutta jatkossa voidaan käyttää myös viiva- ja alue-tyyppisiä kohteita. Kohteista on paikkatiedon lisäksi kerätty kuva- ja kohdetietoa. Kohteita voidaan myös lisätä sitä mukaa, kun uusia kohteita  valitaan geologisen merkittävyyden perusteella lisättäväksi palveluun.

Digitoituun vektoriaineistoon on lisätty paikkatiedon ja nimitiedon lisäksi attribuuttidataa, mm. luokittelu (1=kansainvälinen, 2=valtakunnallinen, 3=maakunallinen, 4=paikallinen), kohdekuvaus (esim. rotko, lohkare, luola, jne.), karttalehti-indeksi (esim. FIGTKQ2434001, jossa FI=maatunnus, GTK=organisaatiotunnus, Q2434= EurefFIN 1:25000 karttalehden tunnus, 001=juokseva kohdenumero), saavutettavuus, luottamuksellisuus, kohdekuvaustekstit (suomi, englanti), sekä linkki www-palveluun ja kuvatiedostoon. Kantaan on myös jätetty mahdollisuus lisätä kielenä ruotsi.

Prosessointiympäristö:

Aineiston tuottamisen on käytetty Windows 7 Pro -pohjaisia työasemia, ohjelmistoina on käytetty ArcGIS 10.x -paikatieto-ohjelmistoja sekä MS Access 2007-tietokantaohjelmistoa.

Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus: 
Määrittely: 
Aikaviite: 
Toiminto: 

Takaisin

Aineiston jakelutiedot
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio: ArcGIS 10.1
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:
Online-osoite (URL):

Tuotelinkki (hakku.gtk.fi), http://www.retkikartta.fi/

Jakelutapa:
Offline-jakelu:
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin