meta

Tiivistelmä:
Abstract:
VLF- ja VLF-R-menetelmät kuuluvat ns. sähkömagneettisiin tasoaaltomenetelmiin ja ne perustuvat kaukaisten radioasemien lähetinkenttien hyväksikäyttöön. Radioaallot ovat matalataajuisia 10-30 kHz, mistä johtuu nimi VLF (Very Low Frequency). Radioasemat on tarkoitettu sotilaallisten tietoliikenne- ja navigointijärjestelmien ylläpitoon. Geofysikaaliset sovellukset saivat alkunsa 1960-luvun alussa, jolloin kanadansuomalainen V. Ronka kehitti ensimmäiset maastomittauksiin soveltuvat laitteet. Nykyään laitteita on useilla laitevalmistajilla, mutta vanhat Rongan ideoimat ja Geonics Ltd:n kehittämät laitteet ovat edelleen GTK:ssa pääasiallisimpina mittausvälineinä. VLF- ja VLF-R-menetelmiä käytetään maankamaran sähkönjohtavuusvaihtelujen kartoittamiseen. Käytännön sovellukset liittyvät pääasiassa malminetsintään, geologiseen kartoitukseen ja kallioperän heikkousvyöhykkeiden paikantamiseen. Maaperään liittyvissä tutkimuksissa menetelmää on käytetty saastuneiden alueiden kartoitukseen. VLF- ja VLF-R -mittauksia on tehty hajaprofiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajaprofiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauksia. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. VLF-menetelmässä mitataan magneettikentän polarisaatioellipsin kallistuskulma ja elliptisyys, jotka muunnetaan reaali- ja imaginäärikomponenteiksi. VLF-R-menetelmässä mitataan magneettikentän lisäksi myös sähkökenttä. Niiden suhteesta lasketaan näennäinen ominaisvastus ja kenttien välinen vaihe-ero eli vaihekulma. Näennäinen ominaisvastus vastaa johtavan puoliavaruuden ominaisvastusta.
/
The VLF and VLF-R methods are electromagnetic plane-wave methods based on the utilisation of the transmitter fields of remote radio stations. The radio waves used by this method are low frequency waves, 10-30 kHz, hence the name VLF. The radio stations are used to maintain military telecommunications and navigation systems. Geophysical applications were invented in the early 1960s, when a Finnish-Canadian V. Ronka developed the first devices suitable for field measurements. Several brands commercial devices are now available, but GTK still uses devices based on Ronka’s ideas and manufactured by Geonics Ltd. The VLF and VLF-R methods are used to map the variations in the electrical conductivity of the ground. Practical applications are mostly related to ore exploration, geological surveys and locating weakness zones in the bedrock. In soil surveys, the methods have been used to locate polluted areas. VLF and VLF-R measurements have been conducted as individual profile measurements and systematic surveys. Individual profile measurements are used for reconnaissance purposes. Systematic measurements commonly used a line interval of 50-100 metres and a point interval of 10-20 metres. The direction of measurement lines have been based local geology. The measurements have been conducted in various locations in Finland mostly for ore exploration purposes. The VLF method measures the inclination angle and ellipticity of the polarisation ellipse of the magnetic field and converts these to real and imaginary components. The VLF-R method also measures the electric field in addition to the magnetic field. Their ratio is used to calculate the apparent resistivity and the phase difference of the fields, i.e. phase angle. The apparent resistivity is equivalent to the resistivity of the conducting half-space.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu malminetsintään, geologiseen kartoitukseen ja kallioperän heikkous-vyöhykkeiden paikantamiseen. Maaperään liittyvissä tutkimuksissa menetelmä soveltuu saastuneiden alueiden kartoitukseen. VLF-R-menetelmä sopii myös resistiivisten kohteiden tutkimiseen ja sillä on hyvä syvyysulottuvuus.
/
The data is suitable for mineral exploration, geological surveys and locating weakness zones in the bedrock. In soil surveys, the method is suitable for locating polluted areas. The VLF-R method is suitable for exploring resistive targets, and its depth penetration is good.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, VLF anomaliat / geophysics, VLF anomalies
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2017-06-06
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
gtk_vlfr_surveys.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
VLF- ja VLF-R -maastomittaukset/VLF field survey and VLF-R field survey
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
1970-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2017-03-28
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2017-03-28
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, sähkömagneettiset menetelmät, VLF-menetelmät, maastomenetelmät / geophysics, geophysical methods, electromagnetic methods, VLF methods, ground methods
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi / Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, VLF anomaliat / geophysics, VLF anomalies
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
VLF- ja VLF-R-menetelmät kuuluvat ns. sähkömagneettisiin tasoaaltomenetelmiin ja ne perustuvat kaukaisten radioasemien lähetinkenttien hyväksikäyttöön. Radioaallot ovat matalataajuisia 10-30 kHz, mistä johtuu nimi VLF (Very Low Frequency). Radioasemat on tarkoitettu sotilaallisten tietoliikenne- ja navigointijärjestelmien ylläpitoon. Geofysikaaliset sovellukset saivat alkunsa 1960-luvun alussa, jolloin kanadansuomalainen V. Ronka kehitti ensimmäiset maastomittauksiin soveltuvat laitteet. Nykyään laitteita on useilla laitevalmistajilla, mutta vanhat Rongan ideoimat ja Geonics Ltd:n kehittämät laitteet ovat edelleen GTK:ssa pääasiallisimpina mittausvälineinä. VLF- ja VLF-R-menetelmiä käytetään maankamaran sähkönjohtavuusvaihtelujen kartoittamiseen. Käytännön sovellukset liittyvät pääasiassa malminetsintään, geologiseen kartoitukseen ja kallioperän heikkousvyöhykkeiden paikantamiseen. Maaperään liittyvissä tutkimuksissa menetelmää on käytetty saastuneiden alueiden kartoitukseen. VLF- ja VLF-R -mittauksia on tehty hajaprofiilimittauksina ja systemaattisina mittauksina. Hajaprofiilimittaukset ovat yksittäisiä lähinnä tunnusteluluontoisia mittauksia. Systemaattisissa mittauksissa on yleisesti käytetty 50-100 metrin linjaväliä ja 10-20 metrin pisteväliä ja mittauslinjojen suunta on valittu paikallisen geologian mukaan. Mittauksia on tehty eri puolilla Suomea lähinnä malminetsinnän tarpeisiin. VLF-menetelmässä mitataan magneettikentän polarisaatioellipsin kallistuskulma ja elliptisyys, jotka muunnetaan reaali- ja imaginäärikomponenteiksi. VLF-R-menetelmässä mitataan magneettikentän lisäksi myös sähkökenttä. Niiden suhteesta lasketaan näennäinen ominaisvastus ja kenttien välinen vaihe-ero eli vaihekulma. Näennäinen ominaisvastus vastaa johtavan puoliavaruuden ominaisvastusta.
/
The VLF and VLF-R methods are electromagnetic plane-wave methods based on the utilisation of the transmitter fields of remote radio stations. The radio waves used by this method are low frequency waves, 10-30 kHz, hence the name VLF. The radio stations are used to maintain military telecommunications and navigation systems. Geophysical applications were invented in the early 1960s, when a Finnish-Canadian V. Ronka developed the first devices suitable for field measurements. Several brands commercial devices are now available, but GTK still uses devices based on Ronka’s ideas and manufactured by Geonics Ltd. The VLF and VLF-R methods are used to map the variations in the electrical conductivity of the ground. Practical applications are mostly related to ore exploration, geological surveys and locating weakness zones in the bedrock. In soil surveys, the methods have been used to locate polluted areas. VLF and VLF-R measurements have been conducted as individual profile measurements and systematic surveys. Individual profile measurements are used for reconnaissance purposes. Systematic measurements commonly used a line interval of 50-100 metres and a point interval of 10-20 metres. The direction of measurement lines have been based local geology. The measurements have been conducted in various locations in Finland mostly for ore exploration purposes. The VLF method measures the inclination angle and ellipticity of the polarisation ellipse of the magnetic field and converts these to real and imaginary components. The VLF-R method also measures the electric field in addition to the magnetic field. Their ratio is used to calculate the apparent resistivity and the phase difference of the fields, i.e. phase angle. The apparent resistivity is equivalent to the resistivity of the conducting half-space.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu malminetsintään, geologiseen kartoitukseen ja kallioperän heikkous-vyöhykkeiden paikantamiseen. Maaperään liittyvissä tutkimuksissa menetelmä soveltuu saastuneiden alueiden kartoitukseen. VLF-R-menetelmä sopii myös resistiivisten kohteiden tutkimiseen ja sillä on hyvä syvyysulottuvuus.
/
The data is suitable for mineral exploration, geological surveys and locating weakness zones in the bedrock. In soil surveys, the method is suitable for locating polluted areas. The VLF-R method is suitable for exploring resistive targets, and its depth penetration is good.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Astrock Oy. Lapin Malmi Oy. Oulun yliopisto. Outokumpu Oy. Rautaruukki Oy. Suomen Malmi Oy.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/vlf_r_mittaus.pdf
http://tupa.gtk.fi/metaviite/linjoitus_paikannus.pdf

Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
jatkuva/on going
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
291857.810000
Itä:
East:
623060.840000
Pohjoinen:
North:
7667796.730000
Etelä:
South:
7070023.410000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
579

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) maastogeofysiikassa siirryttiin digitaaliseen tiedonkeruujärjestelmään 1980-luvulla. Vanhempi eli vuosien 1974-1980 aineisto, joka alun perin on tallennettu maastossa havaintokirjoille tai vastaaville, on pääsääntöisesti tallennettu digitaaliseen muotoon. Ennen vuotta 1974 tehtyjen mittausten osalta aineistoa on tallennettu resurssien ja aineiston laadun mukaan. Vanhimmat GTK:n arkistoista löytyvät geofysiikan mittaukset ovat 1940-luvulta. VLF -mittaussuureina saadaan vertikaalikentän reaali- ja imaginaarikomponentti prosentteina primäärikentästä. VLF-R -mittaussuureina saadaan näennäinen ominaisvastus (Ohm-m) sekä magneetti- ja sähkökentän välinen vaihe-ero asteina. VLF- ja VLF-R-tulosten käyttökelpoisuus riippuu maankamaran johtavien rakenteiden ja lähetinaseman suunnan välisestä erosta. VLF-menetelmässä johteen kulun tulisi olla likimain kohti lähetinasemaa. Suuntaeron kasvaessa anomalian intensiteetti heikkenee ja kohinan osuus lisääntyy. VLF-R-menetelmässä mittaukset ovat aina mahdollisia, mutta siinäkin tulokset riippuvat lähdekentän ja johteen suunnan välisestä erosta. Jos johteet ovat lähdekentän suunnassa, kysymyksessä on ns. E-polarisaatio, mikä tekee anomalioista voimakkaita ja loivapiirteisiä. Jos johteen suunta on kohtisuorassa lähdekenttään nähden, kyseessä on H-polarisaatio, missä tapauksessa anomaliat ovat teräväpiirteisiä, mutta niiden intensiteetti saattaa olla heikko. VLF-menetelmä on herkkä sivilisaatiohäiriöille ja siten se soveltuu huonosti tiheään asuttujen alueiden tutkimiseen. Suurin osa mittauksista onkin tehty pääsääntöisesti Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla. Savikoiden johtavat pintakerrokset estävät informaation saamisen saven alapuolelta; samoin soiden kohdalla saattaa tulla hankaluuksia. Mittauksia on tehty sekä hajaprofiilimittauksina että systemaattisina mittauksina, joissa linjaväli on tavallisesti 50-100 metriä ja pisteväli 10-20 metriä. Hajaprofiilimittausten paikannus on tehty aikaisemmin maastokiintopisteiden ja peruskartan avulla suunnistamalla (paikannustarkkuus noin 20 metriä). GPS-laitteiden yleistettyä profiilien paikannus on tehty absoluuttisella mittauksella GPS-laitteilla (tarkkuus yleensä 10-50 m) tai differentiaalisena paikanmäärityksenä DGPS-laitteilla (2-5 metriä). Systemaattiset mittaukset koostuvat linjoitetulla alueella tehdyistä yhdensuuntaisista profiileista, jossa mittauslinjojen suunta määräytyy paikallisen geologian mukaan. Systemaattisten mittausten paikannustarkkuus vaihtelee riippuen mittausvuodesta ja käytetystä paikannustekniikasta, mutta on yleensä alle 5 metriä. Systemaattisen mittauksen mittauslinjojen päät on aiemmin merkattu metsään avattujen runko- ja kevytlinjojen paalutuksin. Runkolinjojen (yleensä 2 km:n välein) teossa käytettiin teodoliittia. Kevytlinjojen alkusuunnat määritettiin prismalla tai teodoliitilla ja tehtiin tähtäämällä. Linjoituksen sisäinen tarkkuus on yleensä parempi kuin 2 metriä, mutta absoluuttinen tarkkuus vaihtelee muutamasta metristä kymmeniin metreihin lähtöpisteen tarkkuuden mukaan. Paras tarkkuus on geodeettisia kiintopisteitä lähtöpisteinä käyttävillä linjoituksilla, heikoin kartalta mitatuilla lähtöpisteillä. GPS-laitteiden myötä linjoituksen aukaisu on jäänyt historiaan ja paalut merkataan GPS-mittauksin joko DGPS mittauksella tai suhteellisen paikanmäärityksen mittauksella. Suhteellisella paikanmäärityksellä saavutetaan alle 5 cm paikannustarkkuus. Suhteellisen paikanmäärityksen menetelminä ovat staattinen GPS mittaus (jälkilaskenta) tai reaaliaikainen kinemaattinen mittaus (RTK). RTK mittauksessa tarvitaan liikkuvan mittaavan laitteen ja tunnetulla pisteellä olevan laitteen välille tiedonsiirtoyhteys. RTK-mittauksessa käytetään nykyään usein kiinteisiin tukiasemiin perustuvaa verkko-RTK-menetelmää (VRS-menetelmä), jossa tukiasemana toimii mittaavan laitteen lähelle luotu virtuaalinen tukiasema (virtual reference station). Suhteellista paikanmääritystä käytetään paalutuksissa erityisesti, kun tarvitaan tarkkaa korkeustietoa. VLF ja VLF-R -mittauksia on tilattu ostopalveluina SMOY:lta ja Astrock Oy:ltä. Outokumpu Oy:n luopuessa malminetsinnästä 2000-luvun alussa geofysiikan mittausaineisto siirtyi GTK:n hallintaan. OKU oli siirtänyt suurimman osan geofysiikan maastomittauksista Oracle-tietokantaan joka on implementoitu GTK:n tietojärjestelmään. Numeeristamaton aineisto on arkistoituna Outokummun paloasemalle. OKU -aineisto on käsitelty heidän omien prosessien mukaisesti, joista ei ole dokumentaatiota saatavilla.
/
GTK adopted a digital data collection system in the 1980s for geophysical investigations in the field. Older material, dating between 1974-1980, was originally recorded on observation logs etc. on the field, has for the most part been converted to a digital format. Results of measurements conducted before 1974 are stored depending on the available resources and material quality. The oldest geophysical measurements at the GTK archives are from the 1940s. The measured quantities in the VLF method are the real and imaginary components of the vertical field as a percentage of the primary field. The measured quantities in the VLF-R methods are the apparent resistivity (Ohm-m) and the phase difference between the magnetic and electric field in degrees. The usability of the VLF and VLF-R results depends on the difference between the conducting structures of the ground and the direction of the transmitter station. In the VLF method, the strike of the conductor should be almost directly towards the transmitter station. As the difference between direction increases, the intensity of the anomaly decreases and the noise increases. In the VLF-R method, measurements are always possible, but the results depend on the difference between the direction of the source field and the conductor. If the conductors are parallel with the direction of the source field, an E polarisation occurs, which makes the anomalies strong and gently slopingl. If the conductor is perpendicular to the source direction, an H polarisation occurs, in which case the anomalies are sharp, but their intensity might be weak. The VLF is sensitive to interference caused by civilisation, and is thus poorly suited for surveying densely populated areas. Therefore, most of the measurements have been conducted in the sparsely populated areas in Northern Finland. The conductive top layers of clay soils prevent the acquisition of information below the clay. Likewise, bogs might cause problems. The measurements have been carried out both as individual profile measurements and as systematic measurements where the line interval is usually 50-100 metres and the station interval is 10-20 metres. In the past, the location of individual profile measurements was determined by landmarks and the base map (resulting in an accuracy of about 20 metres). As GPS devices became more common, the locations were determined with absolute GPS measurements (accuracy usually 10-50 m) or as differential DGPS measurement (accuracy 2-5 m). With regard to geophysical profile measurements, fixing the position of measurement areas was achieved using reference points on the ground and orientating by base maps and a compass (the accuracy of such position fixing was approximately 20 metres). Since the adoption of GPS devices for widespread use, the position fixing of geophysical ground surveys has been performed with the aid of absolute measurements carried out with GPS devices (with a location accuracy of 10 to 50 metres) or through differential positioning using DGPS devices (with a location accuracy of 2 to 5 metres). Systematic measurements consist of parallel profiles obtained from areas marked by survey lines where the direction of the survey lines is determined by local geology. The location accuracy of systematic measurements varies depending on the year of individual measurements and the positioning technique used but, generally speaking, it remains below 5 metres. The ends of survey lines were previously marked by staked base and light lines opened up in the forest. The direction of base lines (which were normally separated by a distance of 2 km) was determined using a theodolite. The opening direction of light lines were determined using a theodolite or a prism, and were performed through sighting. While the internal accuracy of staked lines normally exceeds 2 metres, the absolute accuracy varies from a few metres to several dozen, depending on the location accuracy of line starting points. Staked lines determined using geodetic fixed points exhibit the best accuracy, with the starting points determined using the map exhibiting the poor-est. With the advent of GPS devices, opening up lines for staking has become obsolete, and the stakes are now marked with GPS measurements using either DGPS measurements or relative position fixing. Using relative position fixing, a location accuracy of less than 5cm can be achieved. The methods falling under relative position fixing comprise static GPS measurements (post-processing) and real-time kinematic measurements (RTK). In RTK measurements, a data transfer connection between a mobile measurement device and a known fixed point is required. Today, RTK measurements are often conducted using the VRS method which makes use of fixed base stations. In this method, a virtual reference station (VRS) located in the vicinity of the measurement instrument acts as a base station. Relative position fixing is applied to staking particularly in situations where precise altitude information is required. VLF and VLF-R measurements have been purchased from SMOY and Astrock Oy. As Outokumpu Oy (OKU) gave up ore exploration in the early 2000s, custody of the geophysical measurement data was transferred to GTK. OKU had transferred most of their geophysical data to an Oracle database that has been implemented in the GTK’s information system. Un-digitised data is archived at Outokumpu fire station. OKU processed their data in a proprietary manner of which no documentation is available.
Prosessointihistoria:
Process step:
Mittausten tunniste-, paikka- ja mittaustiedot tallentuvat laitteiden omiin tai niihin liitettyihin tiedonkeruulaitteisiin, josta ne puretaan jatkokäsittelyä varten tietokoneeseen. Mittaustulosten alustava tarkistus tehdään päivittäin kentällä, jotta mahdolliset laiteviat ja koordinaattivirheet voidaan paikallistaa. Koordinaattivirheet voidaan korjata editoimalla, mutta laiteviat johtavat useimmiten uusintamittauksiin. Varsinainen tuloskäsittely tasokorjausten osalta tehdään toimistossa. Mittaustulokset konvertoidaan Geosoft XYZ-muotoon ja mittaustiedoston alkuun lisätään 12 otsakeriviä, jotka sisältävät mittausaluekohtaista tietoa mittauskohteesta, mittausajankohdasta, mittalaitteista ja paikannuksesta. Paikalliskoordinaatistosta tehdyille mittauksille lasketaan myös KKJ-koordinaattijärjestelmän mukaiset koordinaatit.
/
The ID, location and measurement data are stored in built-in or external data collection devices from which they are imported into a computer for further processing. The measurement results are subjected to a daily preliminary check to detect any device malfunctions and coordinate errors. Coordinate errors can be corrected by editing, but hardware faults usually cause a need to repeat the measurement. Level correction of the results is carried out in the office. The measurement results are converted into Geosoft XYZ format and the measurement file is prefixed with 12 header rows containing measurement area specific data on the target, time of measurement, measurement devices and the location method. In addition, coordinates compliant with the KKJ coordinate system are calculated for measurements conducted in a local coordinate system.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
VLF- ja VLF-R mittauksia on tehty Geonics EM16 ja EM16R laitteilla sekä EDA OMNI-PLUS laitteilla. Tiedonkeruulaitteina on käytössä KTP-84, Telxon PTC-701ES ja Telxon PTC-860ES. Paikannus (sekä mittauslinjojen päät että mittauslinjojen suunnistus) on tehty 1990-luvulta alkaen GPS -laitteilla joko GPS-, DGPS-, RTK-, VRS-RTK- tai jälkilaskentamittauksena. Aiemmin käytettiin teodoliittia ja mittauslinjojen päät paalutettiin metsään avatuille linjoille (linjoitus). Itse mittauslinjat suunnistettiin kompassin ja suuntaprisman avulla. Mittaustulosten tiedonsiirto, tarkistus, korjaus ja konvertointi arkistoitavaan muotoon tehdään GTK:ssa tehdyillä ohjelmistoilla.
/
VLF and VLF-R measurements have been conducted with Geonics EM16 and EM16R devices and EDA OMNI-PLUS devices. The data collection devices were KTP-84, Telxon PTC-701ES and Telxon PTC-860ES. Since the 1990s, locations (both the ends of measurement lines and the direction of measurement lines) have been determined with GPS devices either using the GPS, DGPS, RTK or VRS-RTK method or post-calculation. Before GPS, a theodolite was used and the measurement line ends were marked with piles along lines cleared in a forest. The measurement lines were aligned using a compass and a directional prism. Data transfer, verification, correction and conversion of the measurement results to an archivable format are performed using software developed at GTK.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back