meta

Kallioperä 1:100 000

Tiivistelmä: 1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto sisältää Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 1948–2007 mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksen, yhteiskunnan kiviaineshuollon ja tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin tuottamaa aineistoa. Tämä aineisto sisältää kivilajitiedot aluerajauksina, kallioperähavainto- ja kairauspisteet sekä olennaiset tektoniset havainnot, litologiset primäärirakenteet, malmimineraalit ja metamorfiset indeksimineraalit. Joidenkin 1:100 000 karttalehtien alueelta esitetään kivilajitietojen lisäksi myös stratigrafia. Valtaosaan karttalehtiä liittyy myös selityskirja.
Käyttötarkoitus:1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto soveltuu ohjaamaan mineraalisten raaka-ainevarojen kartoitusta, kiviaineshuoltoa, tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta, maankäytön suunnittelua ja ympäristöhallinnon kallioperään liittyviä suojeluohjelmia. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:100 000.
Käyttökelpoisuus:Kartta-aineistoa ei pidä sellaisenaan käyttää tarkoituksiin, jotka vaativat erityisselvityksiä, kuten kalliokiviainesten ja luonnonkivien hyödynnettävyys, eikä myöskään tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten erilaisissa kalliorakennushankkeissa.
Teema avainsana: 
Koordinaattijärjestelmä:Kartastokoordinaattijärjestelmä KKJ/zone 1-4 (EPSG:2391-2394)
Jakeluformaatin nimi:ESRI shapefile, 9.x
Aineiston formaatti:ESRI shapefile, 9.x

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli:Suomi
Merkistö:8859part15
Viimeinen päivitys:2014-05-30
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Hierarkiataso:dataset
Metatiedon standardin nimi:ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:kalliopera_100k
Ylemmäntason tiedostotunniste: Kallioperä 1:100 000

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot: 
Päivitys:
Luonti: 
Julkaisu: 
Aikaviite: 
Vaihtoehtoinen nimi:Kallioperä 1:100 000
Versio:1.0
Version päiväys:1948-01-01
* Esitystapa:digitaalinen kartta
Resurssin tunniste: 
Tunnisteen tyyppi: 
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Aiheluokka:ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto:Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat:Suomi
Asiasanasto:Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto: 
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto: 
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:Geologia
Asiasanasto:GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:geologia
Asiasanasto:GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto: 
Tiivistelmä: 1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto sisältää Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 1948–2007 mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksen, yhteiskunnan kiviaineshuollon ja tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin tuottamaa aineistoa. Tämä aineisto sisältää kivilajitiedot aluerajauksina, kallioperähavainto- ja kairauspisteet sekä olennaiset tektoniset havainnot, litologiset primäärirakenteet, malmimineraalit ja metamorfiset indeksimineraalit. Joidenkin 1:100 000 karttalehtien alueelta esitetään kivilajitietojen lisäksi myös stratigrafia. Valtaosaan karttalehtiä liittyy myös selityskirja.
Käyttötarkoitus:1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto soveltuu ohjaamaan mineraalisten raaka-ainevarojen kartoitusta, kiviaineshuoltoa, tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta, maankäytön suunnittelua ja ympäristöhallinnon kallioperään liittyviä suojeluohjelmia. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:100 000.
Myötävaikuttanut taho: 
Viitedokumentti:  
Tietoaineiston kieli:Suomi
Status:

Valmis

Ylläpitotietojen tiedot: 
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus: 
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus:Kartta-aineistoa ei pidä sellaisenaan käyttää tarkoituksiin, jotka vaativat erityisselvityksiä, kuten kalliokiviainesten ja luonnonkivien hyödynnettävyys, eikä myöskään tarkoituksiin, joissa tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa, kuten erilaisissa kalliorakennushankkeissa.
Lainmukaiset rajoitteet: 
Saantirajoitteet:Lisenssi
Käyttörajoitteet:Tekijänoikeus
Lupateksti:© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset: 
Turvaluokittelu:Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö:Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky: 
Maantieteellinen kattavuus: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
*Länsi:37996.5171
*Itä:734569.8828
*Pohjoinen:7759588.2584
*Etelä:6621037.4965
Muu kattavuustieto: 
Maantieteellinen laajuus: 
Rajoittaa suorakulmion: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
Länsi: 
Itä: 
Pohjoinen: 
Etelä: 
Ajallinen kattavuus: 
Aloitus pvm: 
Lopetus pvm: 
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: 
Kuvailu: 

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa - Vektori 
Topologian taso:geometryOnly
Geometriset objektit: 
Nimi: 
Objektin tyyppi:composite
Objektien lkm:202

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: Kartastokoordinaattijärjestelmä KKJ/zone 1-4 (EPSG:2391-2394)
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia: Kallioperähavaintopisteiden paikantamisessa on käytetty uusimpia saatavilla olleita Maanmitta-uslaitoksen 1:100 000 -mittakaavaisia Taloudellisia karttoja, 1:20 000 -mittakaavaisia perus- tai topografikarttoja sekä mustavalko- tai vääräväri-ilmakuvia sekä ilmakuvakarttoja. Vuodesta 1998 lähtien havaintopisteet on paikannettu myös GPS -laitteen avulla, ja laitteen käyttö vakiintui vuonna 2000. Kallioperähavainnot on kirjattu havaintopäiväkirjoihin tai havaintolomakkeisiin ja tallennettu Geologian tutkimuskeskuksen tietokantoihin. Kivilajiyksiköiden rajaamiseen on käytetty myös GTK:n geofysikaalisia korkealentokarttoja sekä kulloinkin saatavilla ollutta pro-sessoitua matalalentoaineistoa.
Prosessointihistoria:

Prosessi nro 1
Kallioperähavainnot kirjattiin maastossa havaintopäiväkirjaan ja paikannettiin 1:100 000 -mittakaavaisen Suomen taloudellisen kartan, eri mittakaavaisten ilmakuvien tai 1:20 000 ilma-kuvakarttojen  perusteella.

Kallioperähavaintojen ja tektonisten mittausten perusteella tulkitut kivilajirajat sekä tektoniset merkit ja muut päällemerkinnät piirrettiin 1:100 000 -mittakaavaiselle pohjakartalle.

Prosessi nro 1 on ollut käytössä vuodesta 1948 alkaen.

Prosessi nro 2

Kallioperähavainnot kirjattiin maastossa havaintopäiväkirjaan ja paikannettiin 1:20 000 -mittakaavaisen perus- tai topografikartan, eri mittakaavaisten ilmakuvien, 1:20 000 ilmakuva-karttojen tai 1:10 000 peruskarttojen valokopioiden perusteella. 1960-luvulla käyttöön otettuihin havaintolomakkeisiin kirjattiin myös havaintopisteiden koordinaattitiedot.

Kallioperähavaintojen, tektonisten mittausten ja geofysikaalisten korkealentokarttojen perusteella tulkitut kivilajirajat sekä tektoniset merkit ja muut päällemerkinnät piirrettiin 1:50 000 -mittakaavaiselle pohjakartalle vaihtelevalla tarkkuudella.

Prosessi nro 2 on ollut käytössä 1950-luvulta 1980-luvun alkuun saakka.

Prosessi nro 3
Kallioperähavainnot kirjattiin maastossa havaintopäiväkirjaan tai havaintolomakkeisiin ja pai-kannettiin 1:20 000 -mittakaavaisen perus- tai topografikartan, eri mittakaavaisten ilmakuvien tai 1:20 000 ilmakuvakarttojen perusteella.

Kallioperähavaintojen, tektonisten mittausten ja geofysikaalisten korkealentokarttojen perusteella tulkitut kivilajirajat sekä tektoniset merkit ja muut päällemerkinnät piirrettiin 1:50 000 -mittakaavaiselle pohjakartalle.

Kivilajiyksiköiden rajaamiseen käytettiin korkealentokarttojen ohella myös saatavilla ollutta ma-talalentoaineistoa, mikä paransi kivilajiyksiköiden tulkinnan tarkkuutta.

Prosessi nro 4 käytössä 1975–1985.

Prosessi nro 4
Kallioperähavainnot kirjattiin maastossa havaintopäiväkirjaan tai havaintolomakkeisiin ja pai-kannettiin 1:20 000 -mittakaavaisen perus- tai topografikartan ja eri mittakaavaisten ilmakuvien perusteella. Havainnot tallennettiin Geologian tutkimuskeskuksen kallioperähavaintotietokantaan 1980-luvun lopusta.

Kallioperähavaintojen, tektonisten mittausten, analysoitujen kivilajinäytteiden ja geofysikaalisten matalalentokarttojen sekä mahdollisesti eri organisaatioiden malminetsintäaineistojen perusteella tulkitut kivilajirajat sekä tektoniset merkit ja muut päällemerkinnät piirrettiin 1:20 000 tai 1:50 000 -mittakaavaiselle pohjakartalle.

Prosessi nro 4 on ollut käytössä vuosina 1982–1997.

Prosessi nro 5
Kallioperähavainnot kirjattiin maastossa havaintopäiväkirjaan tai havaintolomakkeelle ja pai-kannettiin 1:20 000-mittakaavaisen perus- tai topografikartan perusteella. Vuodesta 1998 alkaen havaintopisteitä paikannettiin myös GPS-laitteella, jonka paikannustarkkuus oli >10 metriä ja vuodesta 2000 lähtien <10 metriä. Havainnot tallennettiin Geologian tutkimuskeskuksen kallio-perähavainto- ja kairatietokantoihin.

Kallioperähavaintojen, tektonisten mittausten, analysoitujen kivilajinäytteiden ja geofysikaalisten matalalentokarttojen sekä mahdollisesti eri organisaatioiden malminetsintäaineistojen perusteella tulkitut kivilajirajat piirrettiin manuaalisesti 1:20 000 tai 1:50 000 -mittakaavaisille pohjakartoille tai digitoitiin tietokannasta siirrettyjen havaintopisteiden avulla tietokoneen näytöllä.

Prosessi nro 5 on ollut käytössä vuosina 1998-2007.

Prosessi nro 6
Kallioperähavainnot kirjattiin maastossa havaintopäiväkirjaan ja paikannettiin 1:42 000 venäläis-ten topografikarttojen, 1:20 000 pitäjänkarttojen, ilmavalokuvien, peruskarttojen tai merikorttien perusteella.

Kallioperähavaintojen perusteella tulkitut kivilajirajat sekä tektoniset merkit ja muut päällemer-kinnät piirrettiin 1:50 000 mittakaavaiselle pohjakartalle.

Prosessin 6 mukainen kartoitus on aloitettu ennen vuotta 1948.

Prosessointiympäristö: Kivilajitulkinnan apuna maastossa on käytetty paikoin 1960-luvulta lähtien suskeptiivisuusmitta-ria, jolla mitattiin kalliopaljastumien tai kivilajinäytteiden magneettisia ominaisuuksia. Suskep-tiivisuusarvot kirjattiin havaintolomakkeelle tai havaintopäiväkirjaan ja osa on myöhemmin viety Geologian tutkimuskeskuksen kallioperähavaintotietokantaan. Magnetometrillä on paikallistettu magneettisten kivilajien rajoja 1970-luvulta alkaen.

Vuodesta 1998 alkaen havaintopisteitä paikannettiin GPS-laitteella, jonka paikannustarkkuus oli >10 metriä ja vuodesta 2000 lähtien <10 metriä. Havainnot tallennettiin Geologian tutkimuskes-kuksen kallioperähavainto- ja kairatietokantoihin. 1980-luvulta alkaen aineisto on digitoitu FIN-GIS-ohjelmistolla ja vuodesta 1997 alkaen ArcView-ohjelmalla.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot 
Jakelija: 
Yhteystiedot: 
Nimi:Aineistomyynti
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi:Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi:ESRI shapefile, 9.x
Jakeluformaatin nimi: 
Jakeluformaatin versio:ArcGIS 9.3
Jakeluformaatin määrittely: 
Tilausohjeistus: 
Maksut ja maksuaika: 
Palvelutunnit: 
Tilausohjeet: 
Siirtovaihtoehdot: 
Online-lähde: 
Online-osoite (URL):Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa:Lataaminen
Offline-jakelu: 
Median nimi: 

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin