meta

 

Tiivistelmä: Maaperä 1:200 000 sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Aineistoa voidaan käyttää seutusuunnittelussa, maanpuolustuksessa, maannoskartoituksessa (EU) ja erilaisissa alueellisissa yhteistyökartoituksissa. Kartoitusmittakaava on ollut 1:50 000 – 1:200 000. Keskimittakaavaisen aineiston muodostamiseeen on käytetty yleistettyä 1:20 000, 1:50 000 ja 1:100 000 maaperän peruskarttaa, ja 1:200 000 mittakaavaista uustuotantoa, joka perustuu tulkintaan ja maastokartoitukseen. Maalajikuvion minimikoko on yleensä noin 6 ha, poikkeuksena jäätikköjokimuodostumat, reunamoreenimuodostumat ja kumpumoreenit, joita kuvataan aineistossa 2 ha pinta-alaa suuremmat alueet. Peittävä turvekerrostuma on kuvattu uustuotannossa soistumana (0-0,3 m turvetta), ohuena turpeena (0,3 – 0,6 m turvetta) ja paksuna turpeena (yli 0,6 m turvetta). Soistumat, kivikot ja avokalliot on lisätty uustuotantoon Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vastaavista kuvioista yleistämällä. Uustuotannon yhteydessä on kerätty maastohavaintoja maapeitteen paksuudesta ja kerrosjärjestyksestä 1 metrin syvyydessä sekä kalliopaljastumista. Maaperä 1:200 000 -aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos maaliskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
Käyttötarkoitus:Maaperä 1:200 000 aineisto soveltuu käytettäväksi yleismittakaavaisessa (keskimittakaavainen) maankäytön suunnittelussa, maankamaran raaka-ainevarojen kartoituksessa ja inventoinnissa, ympäristönhoidossa, maa- ja metsätaloudessa sekä opetuksessa ja tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:100 000–1:250 000.
Käyttökelpoisuus:Maaperän yleiskartta-aineisto on suunniteltu käytettäväksi mittakaavassa 1:200 000 ja sen käytössä on otettava huomioon, että maalajikuviotaso on yleistys tai tulkinta maastosta. Todellisuudessa yksittäiseen kuvioon voi maastossa sisältyä huomattavaakin maalajien vaihtelua. Maaperän yleiskartta-aineistossa maaperän 1:20/50 000-aineiston liejuiset savikot, liejuisen hiesun alueet ja liejuisen hienon hiedan alueet (humusta 2-6 %) on yleistetty liejuiksi, eloperäisten maalajien pääluokkaan. Tämä poikkeama RT- ja GEO-luokituksista on huomioitava riippuen käyttötarkoituksesta. Pääasiassa tulkinnalla tuotetussa aineistossa hienorakeisten lajittuneiden maalajien luokitus on epävarmaa. Aineiston mahdollisessa jatkokäsittelyssä voidaan hienorakeiset lajittuneet- (hiesu ja hieno hieta) ja saviluokka yhdistää hienorakeiseksi maalajiksi epävarmuuden vähentämiseksi.
Teema avainsana: maaperä, paljastumat, kallioperä, sedimentit, maaperä, karkearakeinen aines, hienorakeinen aines, savi, lieju, orgaaniset sedimentit, turve, vesi
Koordinaattijärjestelmä:EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi:File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti:File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli:Suomi
Merkistö:8859part15
Viimeinen päivitys:2015-03-04
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Hierarkiataso:dataset
Metatiedon standardin nimi:ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: maapera_200k.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste: Maaperä 1:200 000 (maalajit)

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot: 
Päivitys:
Luonti: 
Julkaisu: 
Aikaviite: 
Vaihtoehtoinen nimi:Maaperäkartta 1:200 000
Versio:1.0
Version päiväys:2010-01-01
* Esitystapa:digitaalinen kartta
Resurssin tunniste: 
Tunnisteen tyyppi: 
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Aiheluokka:ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat:geologiset kartat, maaperäkartat
Asiasanasto:Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat:Suomi
Asiasanasto:Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto: 
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:kvartääri
Asiasanasto: Geosanasto
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:Geologia
Asiasanasto:GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:geologia
Asiasanasto:GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: maaperä, paljastumat, kallioperä, sedimentit, maaperä, karkearakeinen aines, hienorakeinen aines, savi, lieju, orgaaniset sedimentit, turve, vesi
Asiasanasto: Geosanasto
Tiivistelmä: Maaperä 1:200 000 sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Aineistoa voidaan käyttää seutusuunnittelussa, maanpuolustuksessa, maannoskartoituksessa (EU) ja erilaisissa alueellisissa yhteistyökartoituksissa. Kartoitusmittakaava on ollut 1:50 000 – 1:200 000. Keskimittakaavaisen aineiston muodostamiseeen on käytetty yleistettyä 1:20 000, 1:50 000 ja 1:100 000 maaperän peruskarttaa, ja 1:200 000 mittakaavaista uustuotantoa, joka perustuu tulkintaan ja maastokartoitukseen. Maalajikuvion minimikoko on yleensä noin 6 ha, poikkeuksena jäätikköjokimuodostumat, reunamoreenimuodostumat ja kumpumoreenit, joita kuvataan aineistossa 2 ha pinta-alaa suuremmat alueet. Peittävä turvekerrostuma on kuvattu uustuotannossa soistumana (0-0,3 m turvetta), ohuena turpeena (0,3 – 0,6 m turvetta) ja paksuna turpeena (yli 0,6 m turvetta). Soistumat, kivikot ja avokalliot on lisätty uustuotantoon Maanmittauslaitoksen maastotietokannan vastaavista kuvioista yleistämällä. Uustuotannon yhteydessä on kerätty maastohavaintoja maapeitteen paksuudesta ja kerrosjärjestyksestä 1 metrin syvyydessä sekä kalliopaljastumista. Maaperä 1:200 000 -aineistolle on tehty koordinaatistomuunnos maaliskuussa 2013. Muunnos kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta ETRS-TM35FIN -koordinaatistoon on tehty kolmioittaista affiinista muunnosta käyttäen.
Käyttötarkoitus:Maaperä 1:200 000 aineisto soveltuu käytettäväksi yleismittakaavaisessa (keskimittakaavainen) maankäytön suunnittelussa, maankamaran raaka-ainevarojen kartoituksessa ja inventoinnissa, ympäristönhoidossa, maa- ja metsätaloudessa sekä opetuksessa ja tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:100 000–1:250 000.
Myötävaikuttanut taho: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos, Metsäntutkimuslaitos
Viitedokumentti: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/p22_4_2007_58.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m10_4_2010_3.pdf
Tietoaineiston kieli:Suomi
Status: Valmis
Ylläpitotietojen tiedot: 
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus: 
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus:Maaperän yleiskartta-aineisto on suunniteltu käytettäväksi mittakaavassa 1:200 000 ja sen käytössä on otettava huomioon, että maalajikuviotaso on yleistys tai tulkinta maastosta. Todellisuudessa yksittäiseen kuvioon voi maastossa sisältyä huomattavaakin maalajien vaihtelua. Maaperän yleiskartta-aineistossa maaperän 1:20/50 000-aineiston liejuiset savikot, liejuisen hiesun alueet ja liejuisen hienon hiedan alueet (humusta 2-6 %) on yleistetty liejuiksi, eloperäisten maalajien pääluokkaan. Tämä poikkeama RT- ja GEO-luokituksista on huomioitava riippuen käyttötarkoituksesta. Pääasiassa tulkinnalla tuotetussa aineistossa hienorakeisten lajittuneiden maalajien luokitus on epävarmaa. Aineiston mahdollisessa jatkokäsittelyssä voidaan hienorakeiset lajittuneet- (hiesu ja hieno hieta) ja saviluokka yhdistää hienorakeiseksi maalajiksi epävarmuuden vähentämiseksi.
Lainmukaiset rajoitteet: 
Saantirajoitteet:Lisenssi
Käyttörajoitteet:Tekijänoikeus
Lupateksti:© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset: 
Turvaluokittelu:Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö:Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky: 
Maantieteellinen kattavuus: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
*Länsi:61686.2302
*Itä:732868.5085
*Pohjoinen:7776461.023
*Etelä:6605857.2037
Muu kattavuustieto: 
Maantieteellinen laajuus: 
Rajoittaa suorakulmion: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
Länsi: 
Itä: 
Pohjoinen: 
Etelä: 
Ajallinen kattavuus: 
Aloitus pvm: 
Lopetus pvm: 
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: 
Kuvailu: 

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa  
Topologian taso: geometryOnly
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 452687

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia: Maaperän yleiskartoituksen uustuotannossa tausta-aineistona on käytetty pienimittakaavaisia 1:400 000 ja 1:1000 000 maaperäkarttoja, Maanmittauslaitoksen tuottamaa numeerista maastotietokantaa, 1:250 000 vesistöelementtiä, numeerista korkeusmallia, peltolohkojen maalajitietoa, VMI –pisteitä, GTK :n kalliopaljastumahavaintoja, Outokumpu Oy:n kalliopaljastumahavaintoja, geofysiikan matalalentoaineistoja, turvetutkimuspisteitä, maa-ainestietokantaa, erilaisia saatavilla olleita maaperäaineistoja ja geomorfologisia tulkintoja.
Prosessointihistoria: Maaperän yleiskartoitusprosessi koostuu pohjakartan yleistämisestä, referenssiaineistojen keruusta, ennakkotulkinnasta, maastokartoituksesta, kartta-aineiston viimeistelystä ja tarkastuksesta. Pohjakartan valmistuksessa yleistetyt 1:20000/1:50000 ja 1:100 000 maaperäkartat, maastotietokannan kivikko-, avokallio-, soistuma ja luokitellut suokuviot liitettiin yhdeksi pohjakarttatasoksi. Uustuotannossa kartoitusalue tulkittiin ennen maastotiedonkeruuta. Maastotöissä maalajien määrittämiseen käytettiin apuna pistokairaa ja lapiota. Maastohavainnot tehtiin suurimmalta osaltaan tieverkoston läheisyydestä, Pohjois-Suomessa myös maastoliikennereittejä hyödyntäen. Maastohavainnot tallennettiin maastotietokoneelle. Toimistolla maalajikuviot viimeisteltiin ja tarkastettiin. Lopuksi maaperäaineiston maastohavainnot, maalajitunnukset, maalajikuviorajat ja maalajikuviot tallennettiin GTK:n tietokantaan, jossa maaperäaineistot yhdistettiin yhtenäiseksi saumattomaksi karttatasoksi 1:200 000 lehdittäin. Kartta-aineiston paloittelutasona käytetään ETRS89 –järjestelmän mukaista 1:200 000 karttalehtijakoa (JHS 154).
Prosessointiympäristö: Maaperän yleiskartoituksessa paikkatietoaineistojen käsittelyssä käytettiin aluksi ArcInfo ja ArcView –paikkatieto-ohjelmistoja ja myöhemmin lähes pelkästään ArcGIS 9.1-9.3 –paikkatieto-ohjelmistoa. Lisäksi geofysiikan aineistojen käsittelyssä käytettiin erillisiä ko. aineistoille räätälöityjä ohjelmistoja. Maastohavaintojen tallentamisessa käytettiin GPS-laitetta.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin nimi: MapInfo tab
Jakeluformaatin versio: ArcGIS 10.1
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:  
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa: Lataaminen
Offline-jakelu:  
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin