meta

Metallic mineral deposits of the Fennoscandian Shield

Tiivistelmä: The public-domain Fennoscandian Ore Deposit Database and Metallic Mineral Deposit Map of the Fennoscandian Shield contain data on more than 1300 metal mines, unexploited deposits and significant occurrences within the Fennoscandia (the Precambrian shield and the Caledonides; Norway, Sweden, Finland and NW Russia). In the deposit database, information on the deposits includes the location, mining history, tonnage and commodity grades with a comment onto data quality, geological setting, age, ore mineralogy, style of mineralisation, genetic models, and the primary sources of data. Information on mineral resources is mostly based on geological estimates in situ, estimates which should not be confused with the present industrial resource and reserve standards. All information is collected from public sources of data including published literature, archive reports, press releases, company Internet pages, and interviews of exploration geologists. The structure of the database is described in detail in Eilu et al. (2008). The database and the two maps are constructed as a joint project between Geological Survey of Finland (GTK), Geological Survey of Norway (NGU), Federal Agency of Use of Mineral Resources of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation (ROSNEDRA) –VSEGEI, SC Mineral (Russia), and Geological Survey of Sweden (SGU). The products are accessible by the exploration pages of the Geological Survey of Finland (http://en.gtk.fi/ExplorationFinland/fodd/) and is accessible via the Internet through the web pages of the participating organisations. The language of all the three publications is English.
Käyttötarkoitus:The database and the maps can be used in regional geological and metallogenic research, in regional- and local-scale minerals exploration planning, and in land use planning.
Käyttökelpoisuus:The user should always investigate the primary data sources before making any significant conclusions on the deposits included into the FODD.
Teema avainsana: Economic geology, metallogeny, metal ores, mines, bedrock
Koordinaattijärjestelmä:EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi:File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti:File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli:Suomi
Merkistö:8859part15
Viimeinen päivitys:2014-06-18
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Hierarkiataso:dataset
Metatiedon standardin nimi:ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:fennoscandia_metallic_mineral
Ylemmäntason tiedostotunniste: Fennoscandian Ore Deposit Database, Deposit Map and Metallogenic Map

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot: 
Päivitys:
Luonti: 
Julkaisu: 
Aikaviite: 
Vaihtoehtoinen nimi:Metallic mineral deposit of the fennoscandian shield
Versio:1.5
Version päiväys:2014-02-01
* Esitystapa:digitaalinen kartta
Resurssin tunniste: 
Tunnisteen tyyppi: 
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Aiheluokka:ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat: deposit data base
Asiasanasto: AGI
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat:Finland, Norway, Russia, Sweden, Fennoscandia
Asiasanasto: AGI
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto: 
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:Precambrian, Palaeozoic, Proterozoic, Archaean
Asiasanasto: AGI
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:Geologia
Asiasanasto:GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:geologia
Asiasanasto:GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Economic geology, metallogeny, metal ores, mines, bedrock
Asiasanasto: AGI
Tiivistelmä: The public-domain Fennoscandian Ore Deposit Database and Metallic Mineral Deposit Map of the Fennoscandian Shield contain data on more than 1300 metal mines, unexploited deposits and significant occurrences within the Fennoscandia (the Precambrian shield and the Caledonides; Norway, Sweden, Finland and NW Russia). In the deposit database, information on the deposits includes the location, mining history, tonnage and commodity grades with a comment onto data quality, geological setting, age, ore mineralogy, style of mineralisation, genetic models, and the primary sources of data. Information on mineral resources is mostly based on geological estimates in situ, estimates which should not be confused with the present industrial resource and reserve standards. All information is collected from public sources of data including published literature, archive reports, press releases, company Internet pages, and interviews of exploration geologists. The structure of the database is described in detail in Eilu et al. (2008). The database and the two maps are constructed as a joint project between Geological Survey of Finland (GTK), Geological Survey of Norway (NGU), Federal Agency of Use of Mineral Resources of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation (ROSNEDRA) –VSEGEI, SC Mineral (Russia), and Geological Survey of Sweden (SGU). The products are accessible by the exploration pages of the Geological Survey of Finland (http://en.gtk.fi/ExplorationFinland/fodd/) and is accessible via the Internet through the web pages of the participating organisations. The language of all the three publications is English.
Käyttötarkoitus:The database and the maps can be used in regional geological and metallogenic research, in regional- and local-scale minerals exploration planning, and in land use planning.
Myötävaikuttanut taho: Federal Agency of Use of Mineral Resources of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation (ROSNEDRA; VSEGEI), Norges Geologiske Undersøkelse, NGU, Norja, State Company Mineral, Venäjä, Sveriges geologiska undersökning, SGU, Ruotsi
Viitedokumentti:

Eilu, P., Hallberg, A., Bergman, T., Feoktistov, V., Korsakova, M., Krasotkin, S., Lampio, E., Litvinenko, V., Nurmi, P.A., Often, M., Philippov, N., Sandstad, J.S., Stromov, V. & Tontti, M. 2007. Fennoscandian Ore Deposit Database – explanatory remarks to the database. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 168. 17 p. http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_168.pdf

All products:
http://en.gtk.fi/informationservices/databases/fodd/

Tietoaineiston kieli: Englanti
Status: Valmis
Ylläpitotietojen tiedot: 
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus: 
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus:The user should always investigate the primary data sources before making any significant conclusions on the deposits included into the FODD.
Lainmukaiset rajoitteet: 
Saantirajoitteet:Lisenssi
Käyttörajoitteet:Tekijänoikeus
Lupateksti:© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset: 
Turvaluokittelu:Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö:Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky: 
Maantieteellinen kattavuus: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
*Länsi:5.076027
*Itä:39.67
*Pohjoinen:56.195395
*Etelä:70.460634
Muu kattavuustieto: 
Maantieteellinen laajuus: 
Rajoittaa suorakulmion: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
Länsi: 
Itä: 
Pohjoinen: 
Etelä: 
Ajallinen kattavuus: 
Aloitus pvm: 
Lopetus pvm: 
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: 
Kuvailu: 

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa - Vektori 
Topologian taso:geometryOnly
Geometriset objektit: 
Nimi: 
Objektin tyyppi:point
Objektien lkm:1691

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä 
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo:ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus: 
Aikaviite: 
Tunnisteen tyyppi:EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Alkuperätiedot:  
Historia:

The base maps used are those of the bedrock map of the Fennoscandian Shield. Deposit data are based on all public information on the deposits available including published literature, archive reports, press releases, company Internet pages, and interviews of exploration geologists.

Prosessointihistoria:

Each organisation collected the deposit and metallogenic data for their country, and provided them to the final products (database and maps) compiled at GTK.

The guidelines for data included into the database have been set by the Working Group of the FODD. First the criteria to include a deposit in the FODD were decided on.  Deposits with the following metals are included in the FODD: Ag, Au, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, REE, Sc, Sn, Ta, Ti, U, V, W, Y, Zn and Zr. Only such deposits where one or several of these metals form the majority of the value of the case are included, and only when there is a resource estimate of some kind in the primary reports on the deposit. Then the fields in the database were decided on. Guidelines for each data field were defined so that the same feature is described by the same key words across the entire region. Only a small number of data fields are indicated as compulsory. Only confirmed data is included to as many fields as possible.

Prosessointiympäristö:

The deposit database was compiled using Microsoft Access, and the maps by ArcGIS.

Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot 
Jakelija: 
Yhteystiedot: 
Nimi:Aineistomyynti
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi:Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi:File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin nimi: 
Jakeluformaatin versio:ArcGIS 10,1
Jakeluformaatin määrittely: 
Tilausohjeistus: 
Maksut ja maksuaika: 
Palvelutunnit: 
Tilausohjeet: 
Siirtovaihtoehdot: 
Online-lähde: 
Online-osoite (URL):Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa:Lataaminen
Offline-jakelu: 
Median nimi: 

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin