meta

Pohjatutkimukset

Tiivistelmä: Metatietoja ei saatavilla
Käyttötarkoitus:  
Käyttökelpoisuus:  
Teema avainsana:  
Koordinaattijärjestelmä:  
Jakeluformaatin nimi:  
Aineiston formaatti:  

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot
Metadatan kieli:  
Merkistö:  
Viimeinen päivitys:  
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso:  
Metatiedon standardin nimi:  
Metatiedon standardin versio:  
Metatiedon tiedostotunniste:  
Ylemmäntason tiedostotunniste:  

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot
Viitetiedot:  
Päivitys:  
Luonti:  
Julkaisu:  
Aikaviite:  
Vaihtoehtoinen nimi:  
Versio:  
Version päiväys:  
* Esitystapa:  
Resurssin tunniste:  
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka:  
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat:  Pohjatutkimukset
Asiasanasto:  Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Tiivistelmä:  
Käyttötarkoitus:  
Myötävaikuttanut taho:  
Viitedokumentti: Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen internetsivuilla osiossa julkaisut on nähtävissä uusin infraformaatin versio.

http://www.getunderground.fi/web/page.aspx?refid=11
Tietoaineiston kieli:  
Status:  
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys:  
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Rajoitukset:  
Käyttökelpoisuus:  
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa:  
*Prosessointiympäristö:  
Sijaintitiedon erotuskyky:  
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi:  
*Itä:  
*Pohjoinen:  
*Etelä:  
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
Länsi:  
Itä:  
Pohjoinen:  
Etelä:  
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa
Topologian taso:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo:  
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi:  

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Historia  
Alkuperätiedot: Pohjatutkimusrekisterin pohjatutkimukset on kerätty aineiston tuottajilta ja omistajilta, mm. tutkimusten tekijöiltä, konsulteilta ja heidän alihankkijoiltaan, rakennuttajilta jne. Vanhin aineisto on 60-luvulla tehtyä ja myöhemmin sähköiseen muotoon digitoitua. Rekisterin vanhimman aineiston sijainti on ollut alkujaan paaluihin sidottu ja muutettu digitoinnin yhteydessä johonkin yleisesti tunnettuun koordinaatistoon. Uudemman aineiston koordinaatit on mitattu maastossa tarkasti paikalleen.
Prosessointihistoria: Aineisto tulee GTK:een infraformaatin mukaisessa siirtotiedostossa ja erillisellä metatietolomakkeella.

Pohjatutkimusten sijainti tarkastetaan GTK:ssa ennen tietokantaan vientiä. Tarkastuksessa varmistetaan, että tutkimuspisteet sijaitsevat aineistokuvauksen mukaisessa kohteessa. Lisäksi tarkastetaan, että kaikki vaadittava tiedosto- ja pistekohtainen tieto pohjatutkimuksista on saatavilla. Näitä ovat vähintään omistaja ja koordinaattijärjestelmä, uusissa pohjatutkimuksissa myös korkeusjärjestelmä ja tutkimusorganisaatio. Varsinaisia mittaustietoja ei tarkasteta.
Prosessointiympäristö:  Aineistoa on tuotettu vuosien saatossa lukuisilla eri laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Yleensä siirtotiedostossa ei ole ilmoitettu tarkkaa laitteistokuvausta.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio:  
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa:
Offline-jakelu:
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin