meta

 

Tiivistelmä:

Aineisto kuuluu EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU– hankkeessa tuotettuun Euroopan merialueet kattavaan merenpohjan aineistokokonaisuuteen. EMODnet Geology hankkeessa (http://www.emodnet-geology.eu/) kootaan ja harmonisoidaan geologista aineistoa Euroopan merialueilta päätöksenteon ja laajamittaisen aluesuunnittelun tueksi. EMODnet Geology hankkeessa on ollut 36 partneria 30:sta Euroopan maasta.

Aineisto Suomen merialueilta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun 1:20 000 merenpohjan geologiseen aineistoon. Aineisto on harmonisoitu viiteen FOLK:n maalajiluokkaan (savi (mud), hiekkaiset savet, saviset hiekat, karkearakeiset sedimentit; sekasedimentti) ja kallioon. Se kuvastaa maalajeja merenpohjan pinnasta 30 cm syvyydelle asti. GTK:n tuottama alkuperäinen aineisto on yleistetty 1:250 000 mittakaavaan. Aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 60 m * 60 m ja aineistosta on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet.

Lupa (AK15246) aineiston julkaisuun saatu Pääesikunnalta 28.7.2014.

Seabed substrate 1:250 000 is one of the products produced in the EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU project. Project provided seabed geological material from the European maritime areas. The EMODnet Geology project (http://www.emodnet-geology.eu/) collects and harmonizes geological data from the European sea areas to support decision-making and sustainable marine spatial planning. The EMODnet Geology partnership has included 36 marine organizations from 30 countries.

This data includes the EMODnet seabed substrate map at a scale of 1:250 000 from the Finnish marine areas. It is based on the data produced on a scale of 1:20 000 by the Geological Survey of Finland (GTK). The data has been harmonized and reclassified into five Folk substrate classes (mud, sandy clays, clayey sands, coarse sediments, mixed sediments) and bedrock. The data describes the seabed substrate from the uppermost 30 cm of the sediment column. The data have been generalized into a target scale (1:250 000). The smallest smallest cartographic unit within the data is 0.3 km2 (30 hectares).

Further information about the EMODnet-Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).

Permission (AK15246) to publish the material was obtained from the Finnish Defence Office 28.07.2014.

Käyttötarkoitus:

Aineisto on luotu päätöksenteon, tutkimuksen ja laajamittaisen merialuesuunnittelun tueksi. Aineisto on tuotettu 1:250 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön. Aineisto kertoo merenpohjan pinnan koostumuksen 30 cm syvyydelle asti. Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu.

The data has been created for the decision-making, research and large-scale marine spatial planning. The material is produced on a 1: 250 000 scale and it describes the seabed substrate at a general level only, and is not suitable for a detailed analysis. The data tells the seabed substrate composition from the surface to 30 cm depth. The restricted areas (Defence Forces) have been removed from the material.

Käyttökelpoisuus:

Aineisto on tuotettu 1:250 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön esim. merenpohjanrakentamisen edellyttämiin tarkempiin tutkimuksiin.

Aineisto käsittää vain ylimmän 30 cm kerroksen merenpohjan pinnan alta eikä anna tietoa syvemmällä olevista aineksesta. Pintamaalaji-aineisto perustuu asiantuntija-arvioon.

Merenpohjan maalajit 1:250 000 aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 60 m * 60 m ja siitä on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet.

Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu.

Lupa (AK15246) aineiston julkaisuun saatu Pääesikunnalta 28.7.2014.

The dataset has been compiled at 1:250 000 scale from background information that have been compiled at a more detailed scale. The map therefore gives an overview of the marine regions in question. It is not suitable for local/detail scale analysis.

The holder of the intellectual property rights (IPR) to the data, which existed prior to the EMODnet Geology Contract being entered into, is GTK. GTK (the IPR holder) give no warranty, condition or representation as to the quality, accuracy or completeness of the data, information, or service, or its suitability for any use or purpose. All implied conditions relating to the quality or suitability of the information, and all liabilities arising from the supply of the information (including any liability arising in negligence) are excluded to the fullest extent permitted by law.

The data tells the seabed substrate composition from the surface only to 30 cm depth, not deeper.

The data have been generalized into a target scale (1:250 000). The smallest smallest cartographic unit within the data is 0.3 km2 (30 hectares).

The restricted areas (Defence Forces) have been removed from the material.

Permission (AK15246) to publish the material was obtained from the Finnish Defence Office 28.07.2014

Teema avainsana: merigeologia, marine geology, merenpohja, seabed, sedimentit, sediments, substrates
Koordinaattijärjestelmä:EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi:File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti:File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: Suomi, Englanti
Merkistö:8859part15
Viimeinen päivitys:2015-06-22
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Hierarkiataso:dataset
Metatiedon standardin nimi:ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: seabed_substrate_250k.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste: Merenpohjan maalajit 1:250 000 / Seabed substrate 1:250 000

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot: 
Päivitys:
Luonti: 
Julkaisu: 
Aikaviite: 
Vaihtoehtoinen nimi:Merenpohjan sedimenttiaineisto / Seabed sediment data
Versio:1.0
Version päiväys:2014-07-28
* Esitystapa:digitaalinen kartta
Resurssin tunniste: 
Tunnisteen tyyppi: 
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Yhteystiedot: 
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Aiheluokka:ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat: Merigeologia / Marine Geology
Asiasanasto:Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat: Itämeri, Suomi / Baltic Sea, Finland
Asiasanasto:Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat: 
Asiasanasto: 
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat: Holoseeni – Prekambri / Holocene - Precambrian
Asiasanasto: Geosanasto
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:Geologia
Asiasanasto:GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:geologia
Asiasanasto:GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: merigeologia, marine geology, merenpohja, seabed, sedimentit, sediments, substrates
Asiasanasto: Geosanasto
Tiivistelmä:

Aineisto kuuluu EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU– hankkeessa tuotettuun Euroopan merialueet kattavaan merenpohjan aineistokokonaisuuteen. EMODnet Geology hankkeessa (http://www.emodnet-geology.eu/) kootaan ja harmonisoidaan geologista aineistoa Euroopan merialueilta päätöksenteon ja laajamittaisen aluesuunnittelun tueksi. EMODnet Geology hankkeessa on ollut 36 partneria 30:sta Euroopan maasta.

Aineisto Suomen merialueilta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun 1:20 000 merenpohjan geologiseen aineistoon. Aineisto on harmonisoitu viiteen FOLK:n maalajiluokkaan (savi (mud), hiekkaiset savet, saviset hiekat, karkearakeiset sedimentit; sekasedimentti) ja kallioon. Se kuvastaa maalajeja merenpohjan pinnasta 30 cm syvyydelle asti. GTK:n tuottama alkuperäinen aineisto on yleistetty 1:250 000 mittakaavaan. Aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 60 m * 60 m ja aineistosta on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet.

Lupa (AK15246) aineiston julkaisuun saatu Pääesikunnalta 28.7.2014.

Seabed substrate 1:250 000 is one of the products produced in the EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU project. Project provided seabed geological material from the European maritime areas. The EMODnet Geology project (http://www.emodnet-geology.eu/) collects and harmonizes geological data from the European sea areas to support decision-making and sustainable marine spatial planning. The EMODnet Geology partnership has included 36 marine organizations from 30 countries.

This data includes the EMODnet seabed substrate map at a scale of 1:250 000 from the Finnish marine areas. It is based on the data produced on a scale of 1:20 000 by the Geological Survey of Finland (GTK). The data has been harmonized and reclassified into five Folk substrate classes (mud, sandy clays, clayey sands, coarse sediments, mixed sediments) and bedrock. The data describes the seabed substrate from the uppermost 30 cm of the sediment column. The data have been generalized into a target scale (1:250 000). The smallest smallest cartographic unit within the data is 0.3 km2 (30 hectares).

Further information about the EMODnet-Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).

Permission (AK15246) to publish the material was obtained from the Finnish Defence Office 28.07.2014.

Käyttötarkoitus:

Aineisto on luotu päätöksenteon, tutkimuksen ja laajamittaisen merialuesuunnittelun tueksi. Aineisto on tuotettu 1:250 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön. Aineisto kertoo merenpohjan pinnan koostumuksen 30 cm syvyydelle asti. Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu.

The data has been created for the decision-making, research and large-scale marine spatial planning. The material is produced on a 1: 250 000 scale and it describes the seabed substrate at a general level only, and is not suitable for a detailed analysis. The data tells the seabed substrate composition from the surface to 30 cm depth. The restricted areas (Defence Forces) have been removed from the material.

Myötävaikuttanut taho:

EU ja EMODNET Geology –hankkeen yhteistyökumppanit

The EU and the EMODNET Geology project partners

Viitedokumentti:

http://www.emodnet.eu/geology
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/merenpohjan_ maalajit_20k.html
http://tupa.gtk.fi/metaviite/seabed_substrate_250k _guidelines.pdf

Tietoaineiston kieli: Englanti
Status: Valmis
Ylläpitotietojen tiedot: 
Ylläpitotiheys: Tarvittaessa
Päivityksen laajuus: 
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus:

Aineisto on tuotettu 1:250 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön esim. merenpohjanrakentamisen edellyttämiin tarkempiin tutkimuksiin.

Aineisto käsittää vain ylimmän 30 cm kerroksen merenpohjan pinnan alta eikä anna tietoa syvemmällä olevista aineksesta. Pintamaalaji-aineisto perustuu asiantuntija-arvioon.

Merenpohjan maalajit 1:250 000 aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 60 m * 60 m ja siitä on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet.

Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu.

Lupa (AK15246) aineiston julkaisuun saatu Pääesikunnalta 28.7.2014.

The dataset has been compiled at 1:250 000 scale from background information that have been compiled at a more detailed scale. The map therefore gives an overview of the marine regions in question. It is not suitable for local/detail scale analysis.

The holder of the intellectual property rights (IPR) to the data, which existed prior to the EMODnet Geology Contract being entered into, is GTK. GTK (the IPR holder) give no warranty, condition or representation as to the quality, accuracy or completeness of the data, information, or service, or its suitability for any use or purpose. All implied conditions relating to the quality or suitability of the information, and all liabilities arising from the supply of the information (including any liability arising in negligence) are excluded to the fullest extent permitted by law.

The data tells the seabed substrate composition from the surface only to 30 cm depth, not deeper.

The data have been generalized into a target scale (1:250 000). The smallest smallest cartographic unit within the data is 0.3 km2 (30 hectares).

The restricted areas (Defence Forces) have been removed from the material.

Permission (AK15246) to publish the material was obtained from the Finnish Defence Office 28.07.2014

Lainmukaiset rajoitteet: 
Saantirajoitteet:Lisenssi
Käyttörajoitteet:Tekijänoikeus
Lupateksti:© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset: 
Turvaluokittelu:Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö:Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky: 
Maantieteellinen kattavuus: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
*Länsi:163775.8285
*Itä:529849.7234
*Pohjoinen:7289746.1038
*Etelä:6612725.6994
Muu kattavuustieto: 
Maantieteellinen laajuus: 
Rajoittaa suorakulmion: 
*Kattavuuden esittämistapa: 
*Suorakaide rajaa aineiston: 
Länsi: 
Itä: 
Pohjoinen: 
Etelä: 
Ajallinen kattavuus: 
Aloitus pvm: 
Lopetus pvm: 
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: 
Kuvailu: 

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa - Vektori 
Topologian taso:geometryOnly
Geometriset objektit: 
Nimi: 
Objektin tyyppi:composite
Objektien lkm:47

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot 
Alkuperätiedot:  
Historia:

Tekijänoikeus: Euroopan yhteisö, jota edustaa Euroopan Komissio. Aineisto on muokattu GTK:n Tiedonkeruu-ohjelman tuottamasta merenpohjan 1:20 000 mittakaavaisesta merigeologisesta aineistosta. GTK:n kartoitusohjelma on kerännyt merigeologista aineistoa 1970 –luvulta alkaen. Aineiston laatu ja tarkkuus on parantunut vuosien saatossa menetelmäkehityksen ja paikannusteknologian myötä.

Copyright: European Community, represented by the European Commission. The material has been edited from the marine geological data produced at the scale of 1:20 000 by GTK data. GTK's seabed mapping program has collected marine geological data since the 1970s. Data quality and accuracy has improved over the years, as methods and positioning accuracy has improved trough years.

Prosessointihistoria:

Tässä esitetty pintamaalajiaineisto perustuu asiantuntijalähtöisesti merigeologisesta 1:20 000 aineistosta uudelleen luokiteltuun Folkin mukaiseen maalajiluokitukseen. Folkin maalajiluokittelu on raekokoon perustuva kansainvälisesti hyväksytty luokittelu.

GTK:n tuottama alkuperäinen 1:20 000 aineisto on yleistetty 1:250 000 mittakaavaan. Aineiston tarkkuus on parhaimmillaan 60 m * 60 m ja aineistosta on poistettu 0.3 km2 pienemmät alueet.

Puolustusvoimien suoja-alueiden alle osuva aineisto on poistettu.

This material is reclassified from the Finnish marine geological data to Folk sediment classification system based on expert-estimations. Folk sediment classification is an international accepted classification system based on particle size distribution.

The data have been generalized into a target scale (1:250 000). The smallest smallest cartographic unit within the data is 0.3 km2 (30 hectares).

The restricted areas (Defence Forces) have been removed from the material.

Prosessointiympäristö:

Aineisto on tuotettu ESRIn ArcGIS –ympäristössä.

The material has been produced in the ESRI ArcGIS environment.

Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus: 
Määrittely: 
Aikaviite: 
Toiminto: 

Takaisin

Aineiston jakelutiedot 
Jakelija: 
Yhteystiedot: 
Nimi:Aineistomyynti
Organisaation nimi:Geologian tutkimuskeskus
Rooli:Omistaja
Puhelinnumero:0295030000
Fax-numero:0295032901
Osoitetiedot:PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite:geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi:Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi:File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin nimi: 
Jakeluformaatin versio:ArcGIS 10.1
Jakeluformaatin määrittely: 
Tilausohjeistus: 
Maksut ja maksuaika: 
Palvelutunnit: 
Tilausohjeet: 
Siirtovaihtoehdot: 
Online-lähde: 
Online-osoite (URL):Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa:Lataaminen
Offline-jakelu: 
Median nimi: 

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin