meta

Suomen kallioperä – Bedrock of Finland 1:5 000 000

Tiivistelmä: Suomen kallioperän 1:5 000 000 aineisto valmistui vuonna 1998 yleistettynä esityksenä Suomen kallioperäkartta - Berggrundskarta över Finland - Bedrock map of Finland 1:1 000 000 aineistosta. Se kuvaa Suomen kallioperän kivilajit ikäryhmissä. Kartta-aineisto sisältää myös alkalikivet ja karbonatiitit. Erillisinä tiedostoina ovat siirrosrakenteet, juonet, meteoriitti-iskemät sekä kimberliittialueet. Aineistoon liittyvää selitettä päivitettiin vuonna 2008.
Käyttötarkoitus: Suomen kallioperä – Bedrock of Finland 1:5 000 000 soveltuu käytettäväksi koko Suomen käsittävään, litologiseen, rakennegeologiseen ja tektoniseen yleistarkasteluun. Karttaa voi käyttää myös opetustarkoitukseen. Aineiston käyttömittakaava on 1:5 000 000.
Käyttökelpoisuus: Aineiston käyttömittakaava on 1:5 000 000.
Teema avainsana:  
Koordinaattijärjestelmä: EUREF FIN TM35FIN
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Aineiston formaatti: File Geodatabase Feature Dataset

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot  
Metadatan kieli: Suomi
Merkistö: 8859part15
Viimeinen päivitys: 2013-11-27
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso: dataset
Metatiedon standardin nimi: ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio: JHS 158:2005
Metatiedon tiedostotunniste: bedrock_of_finland_5m
Ylemmäntason tiedostotunniste: Suomen kallioperä – Bedrock of Finland 1:5 000 000

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot  
Viitetiedot:  
Päivitys:
Luonti:  
Julkaisu:  
Aikaviite:  
Vaihtoehtoinen nimi: Kallioperäkartta 1:5 000 000
Versio: 2.0
Version päiväys: 2008-01-01
* Esitystapa: digitaalinen kartta
Resurssin tunniste:  
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka: ISO 19115 Topic Categories
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto: Geosanasto
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat: Suomi
Asiasanasto: Geosanasto
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: Geologia
Asiasanasto: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat: geologia
Asiasanasto: GEMET - Themes, version 2.3
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Tiivistelmä: Suomen kallioperän 1:5 000 000 aineisto valmistui vuonna 1998 yleistettynä esityksenä Suomen kallioperäkartta - Berggrundskarta över Finland - Bedrock map of Finland 1:1 000 000 aineistosta. Se kuvaa Suomen kallioperän kivilajit ikäryhmissä. Kartta-aineisto sisältää myös alkalikivet ja karbonatiitit. Erillisinä tiedostoina ovat siirrosrakenteet, juonet, meteoriitti-iskemät sekä kimberliittialueet. Aineistoon liittyvää selitettä päivitettiin vuonna 2008.
Käyttötarkoitus: Suomen kallioperä – Bedrock of Finland 1:5 000 000 soveltuu käytettäväksi koko Suomen käsittävään, litologiseen, rakennegeologiseen ja tektoniseen yleistarkasteluun. Karttaa voi käyttää myös opetustarkoitukseen. Aineiston käyttömittakaava on 1:5 000 000.
Myötävaikuttanut taho:  
Viitedokumentti:  
Tietoaineiston kieli: Englanti
Status: Valmis
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys: Ei suunnitteilla
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Käyttökelpoisuus: Aineiston käyttömittakaava on 1:5 000 000.
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa: Vektori
*Prosessointiympäristö: Microsoft Windows 7 Version 6.1 (Build 7601) Service Pack 1; Esri ArcGIS 10.1.1.3143
Sijaintitiedon erotuskyky:  
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi: 82811.9014
*Itä: 731989.6185
*Pohjoinen: 7776825.3747
*Etelä: 6638330.7068
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
Länsi:  
Itä:  
Pohjoinen:  
Etelä:  
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:  

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa - Vektori  
Topologian taso: geometryOnly
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 741
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: point
Objektien lkm: 8
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 215
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 4291
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi: composite
Objektien lkm: 5

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä  
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo: ETRS-TM35FIN: 3067
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi: EPSG

Takaisin

Aineiston laatutiedot  
Alkuperätiedot:  
Historia:

Suomen kallioperä 1:5000 000 on mukailtu ja yleistetty Suomen kallioperä 1:1 000 000 kartta-aineistosta.

Prosessointihistoria:

Kartta-aineisto editoitiin vuonna 1998. Selitettä päivitettiin vuonna 2008.

Prosessointiympäristö:

Aineisto prosessoitiin ArcINFO ohjelmistolla.

Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot  
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi: Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Jakeluformaatin nimi: File Geodatabase Feature Dataset
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio:  
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:  
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa: Lataaminen
Offline-jakelu:  
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin