meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Painovoiman avulla tutkitaan maankamaran tiheysvaihteluiden aiheuttamia painovoiman muutoksia ja tulkitaan niiden perusteella malmiesiintymien ja geologisten muodostumien koostumusta, sijaintia, kokoa, muotoa ja rakennetta. Painovoimamittaukset ovat olennainen osa geologista tutkimusta kaikissa mittakaavoissa kuoren laaja-alaisista tutkimuksista alueelliseen kallioperäkartoitukseen ja kohteellisimpaan raaka-ainevarojen etsintään.

Fennoskandian Bouguer anomaliaverkko julkaistiin vuonna 2002 yhteistyönä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Viron geologian tutkimuskeskusten, Tallinnan teknillisen korkeakoulun, Suomen Geodeettisen laitoksen sekä Ruotsin ja Norjan maanmittauslaitosten sekä Venäjän luoteisten alueiden geologisen keskuksen ja sen tytäryhtiöiden välisenä yhteistyönä.

Fennoskandian Bouguer anomaliaverkon (grid) Suomen osuus perustuu Geodeettisen laitoksen sekä Geologian tutkimuskeskuksen painovoimamittauksiin. Aineisto sisältää IGSN 71 (International Gravity Standardization Net 1971) järjestelmään sidotun 2.5x2.5 km Bouguer anomaliaverkon, yhteensä 67 222 hilapistettä. Aineisto on WGS84 koordinaattijärjestelmässä ja Gauss-Krueger projektiossa (keskimeridiaani 21°E, false easting 1 500 000). Bouguer anomalia on jatkettu 500 metriä ylöspäin.

/

Gravity method is used in the survey of gravitational changes caused by density variations on the ground. The results are interpreted to give clues about the composition, location, size, shape and structure of mineral deposits and geological formations. Gravimetric surveys are an essential part of geological research in all scales, from shield scale studies to bedrock mapping and exploration of raw material reserves.

Fennoscandian Bouguer anomaly grid, published in 2002, is the product of Fennoscandian map project between Geological Survey of Estonia, Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Geological Survey of Finland, Geological Survey of Sweden, Geological Survey of Norway, Finnish Geodetic Institute, National Land Survey of Sweden, Norwegian Mapping Authority and the Northwest Regional Geological Centre of Russia with its subsidiary companies.

Finland’s part of Fennoscandian Bouguer anomaly grid is based on the gravity data of Finnish Geodetic Institute (nowadays National Land Survey/Geospatial Research Institute) and Geological Survey of Finland. Bouguer anomaly grid consists of IGSN 71 Bouguer anomaly values on a 2.5 km x 2.5 km grid, altogether 67 222 cells, in WGS84 coordinate system and Gauss-Krueger projection with central meridian of 21°E, false easting 1 500 000. Anomaly is continued upwards to 500 m above ground.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu geologiseen tutkimukseen kuoren mittakaavassa.

Aineistosta voidaan tulkita geologisten muodostumien koostumusta, sijaintia, kokoa, muotoa ja rakennetta.

/

The data is suitable for shield scale geological research.

The data can be used in the interpretation of the composition, location, size, shape and structure of geological formations.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu lähinnä kilven mittakaavan tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:1 000 000.

/

The data is mainly suitable for shield scale regional studies with a minimum scale of 1:1 000 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geofysiikka, painovoima-anomalia / geophysics, gravity anomaly
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft, xyz
Geosoft, GRD
ErMapper ERS
ECW
Aineiston formaatti:
Data format:

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2022-03-18
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Fenno_Bouguer_FIN_ETRS89_TM35FIN.ecw.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Fennoskandian Bouguer anomaliaverkon Suomen osuus/Finnish part of the Bouguer anomaly grid of Fennoscandian shield
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2022-03-31
Julkaiseminen:
Date of publication:
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Fennoskandian Bouguer anomalia gridin Suomen osuus
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2002-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
FI
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Geofysiikka, geofysikaaliset menetelmät, painovoima
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Fennoskandia, Suomi / Fennoscandia, Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
2002
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geofysiikka, painovoima-anomalia / geophysics, gravity anomaly
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Painovoiman avulla tutkitaan maankamaran tiheysvaihteluiden aiheuttamia painovoiman muutoksia ja tulkitaan niiden perusteella malmiesiintymien ja geologisten muodostumien koostumusta, sijaintia, kokoa, muotoa ja rakennetta. Painovoimamittaukset ovat olennainen osa geologista tutkimusta kaikissa mittakaavoissa kuoren laaja-alaisista tutkimuksista alueelliseen kallioperäkartoitukseen ja kohteellisimpaan raaka-ainevarojen etsintään.

Fennoskandian Bouguer anomaliaverkko julkaistiin vuonna 2002 yhteistyönä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Viron geologian tutkimuskeskusten, Tallinnan teknillisen korkeakoulun, Suomen Geodeettisen laitoksen sekä Ruotsin ja Norjan maanmittauslaitosten sekä Venäjän luoteisten alueiden geologisen keskuksen ja sen tytäryhtiöiden välisenä yhteistyönä.

Fennoskandian Bouguer anomaliaverkon (grid) Suomen osuus perustuu Geodeettisen laitoksen sekä Geologian tutkimuskeskuksen painovoimamittauksiin. Aineisto sisältää IGSN 71 (International Gravity Standardization Net 1971) järjestelmään sidotun 2.5x2.5 km Bouguer anomaliaverkon, yhteensä 67 222 hilapistettä. Aineisto on WGS84 koordinaattijärjestelmässä ja Gauss-Krueger projektiossa (keskimeridiaani 21°E, false easting 1 500 000). Bouguer anomalia on jatkettu 500 metriä ylöspäin.

/

Gravity method is used in the survey of gravitational changes caused by density variations on the ground. The results are interpreted to give clues about the composition, location, size, shape and structure of mineral deposits and geological formations. Gravimetric surveys are an essential part of geological research in all scales, from shield scale studies to bedrock mapping and exploration of raw material reserves.

Fennoscandian Bouguer anomaly grid, published in 2002, is the product of Fennoscandian map project between Geological Survey of Estonia, Institute of Geology at Tallinn University of Technology, Geological Survey of Finland, Geological Survey of Sweden, Geological Survey of Norway, Finnish Geodetic Institute, National Land Survey of Sweden, Norwegian Mapping Authority and the Northwest Regional Geological Centre of Russia with its subsidiary companies.

Finland’s part of Fennoscandian Bouguer anomaly grid is based on the gravity data of Finnish Geodetic Institute (nowadays National Land Survey/Geospatial Research Institute) and Geological Survey of Finland. Bouguer anomaly grid consists of IGSN 71 Bouguer anomaly values on a 2.5 km x 2.5 km grid, altogether 67 222 cells, in WGS84 coordinate system and Gauss-Krueger projection with central meridian of 21°E, false easting 1 500 000. Anomaly is continued upwards to 500 m above ground.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto soveltuu geologiseen tutkimukseen kuoren mittakaavassa.

Aineistosta voidaan tulkita geologisten muodostumien koostumusta, sijaintia, kokoa, muotoa ja rakennetta.

/

The data is suitable for shield scale geological research.

The data can be used in the interpretation of the composition, location, size, shape and structure of geological formations.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Geodeettinen laitos. Geologian tutkimuskeskus.
Viitedokumentti:
Reference document:
Korhonen, J. V. (comp.); Aaro, S. (comp.); All, T. (comp.); Elo, S. (comp.); Haller, L. Å. (comp.); Kääriäinen, J. (comp.); Kulinich, A. (comp.); Skilbrei, J. R. (comp.); Solheim, D. (comp.); Säävuori, H. (comp.); Vaher, R. (comp.); Zhdanova, L. (comp.); Koistinen, T. (comp.) 2002. Bouguer anomaly map of the Fennoscandian Shield: IGSN 71 gravity system, GRS80 normal gravity formula. Bouguer density 2670 kg/m³, terrain correction applied. Anomaly continued upwards to 500 m above ground: scale 1:2 000 000. Erikoiskartat – Special maps, Vol 53. ISBN:951-690-818-7


Tietoaineiston kieli:
Language:
suomi/finnish
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto soveltuu lähinnä kilven mittakaavan tutkimukseen, jossa minimimittakaava on 1:1 000 000. / The data is mainly suitable for shield scale regional studies with a minimum scale of 1:1 000 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
38750.000000
Itä:
East:
816250.000000
Pohjoinen:
North:
7826250.000000
Etelä:
South:
6476250.000000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Alkuperäiset aineistot / References to Bouguer anomaly data:

Kääriäinen J. and Mäkinen J., 1997. The1979–1996 gravity survey and the results of the gravity survey of Finland 1945–1996. Publications of the Finnish Geodetic Institute No.125, 1997. 24 p. + 1 map. Elo, Seppo 1997. Interpretations of the gravity anomaly map of Finland. In: The lithosphere in Finland - a geophysical perspective. Geophysica 33 (1), 51-80
Prosessointihistoria:
Process step:
Fennoskandian kilven painovoimakartan valmistuksessa käytettiin pääasiassa projektiin osallistuneiden tutkimusorganisaatioiden mittaamia kansallisia painovoimaverkkoja. Aineistoa täydentävät alueellisia tutkimuksia ja malminetsintää varten mitatut painovoima-aineistot, merigravimetria sekä Viron painovoimaverkko Fennoskandian kilven ulkopuolella. Aineisto on sidottu IGSN-71 järjestelmään (International Gravity Standardization Net 1971). Bouguer anomalia on laskettu standarditiheydellä 2670 kg/m3. Aineiston prosessointi on kuvattu mm. Suomen Bouguerin anomaliakartan selityksessä 1:1 milj. (Kääriäinen, J. & Mäkinen, J., 1997). Bouguer anomalialle on tehty topografiakorjaus. Ilmakehäkorjausta ei ole tehty. Anomalia on jatkettu 500 m ylöspäin. Lopullinen kartta on julkaistu mittakaavassa 1:2 000 000.

/

The gravity data used to make Fennoscandian Bouguer anomaly grid consists mainly of national gravity nets measured by participating organizations. It was completed by gravity stations measured for regional studies and prospecting and by sea gravimetry as well as by an Estonian gravity grid outside the shield. For anomaly calculations the IGSN71- system (International Gravity Standardization Net1971) and standard Bouguer reduction density of 2670 kg/m3 were applied. The reduction principles of the original data have been described, e.g. in the explanation of the Bouguer anomaly map of Finland 1:1 million (Kääriäinen, J. & Mäkinen, J., 1997). Terrain correction was applied. Atmospheric correction was not included. Anomaly was continued upwards to 500 m above ground. Final Bouguer anomaly map was published in scale 1:2 000 000.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Koordinaattimuunnokset, gridin interpolointi, datan muokkaus FFT-muunnoksen avulla sekä aineistosta julkaistun kartan luonnostelu tehtiin Geosoft Oasis 5.0 ohjelmistolla.

/

Coordinate transformation, grid interpolation, linear data transformation by Fourier analysis, and map drafting were made by Geosoft Oasis 5.0.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
false
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
Geosoft, xyz
Geosoft, GRD
ErMapper ERS
ECW
Jakeluformaatin versio:
Version:
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back