meta

Geokemiallisten taustapitoisuuksien tunnuslukutaulukot

Tiivistelmä: Metatietoja ei saatavilla
Käyttötarkoitus:  
Käyttökelpoisuus:  
Teema avainsana:  
Koordinaattijärjestelmä:  
Jakeluformaatin nimi:  
Aineiston formaatti:  

GTK-SYKE Metatieto:

Metatiedon tiedot
Metadatan kieli:  
Merkistö:  
Viimeinen päivitys:  
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Vuorimiehentie 5)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Hierarkiataso:  
Metatiedon standardin nimi:  
Metatiedon standardin versio:  
Metatiedon tiedostotunniste:  
Ylemmäntason tiedostotunniste:  

Takaisin

Aineiston tunnistamistiedot
Viitetiedot:  
Päivitys:  
Luonti:  
Julkaisu:  
Aikaviite:  
Vaihtoehtoinen nimi:  
Versio:  
Version päiväys:  
* Esitystapa:  
Resurssin tunniste:  
Tunnisteen tyyppi:  
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli:
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Yhteystiedot:  
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Vuorimiehentie 5)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Aiheluokka:  
Alan mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Paikan mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Esiintymän mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Aikajakson mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Teeman mukainen avainsana:
Avainsanat:  
Asiasanasto:  
Tiivistelmä:  
Käyttötarkoitus:  
Myötävaikuttanut taho:  
Viitedokumentti:  
Tietoaineiston kieli:  
Status:  
Ylläpitotietojen tiedot:  
Ylläpitotiheys:  
Päivityksen laajuus:  
Resurssin/Aineiston rajoitteet:
Rajoitukset:  
Käyttökelpoisuus:  
Lainmukaiset rajoitteet:  
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Tekijänoikeus
Lupateksti: © Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset:  
Turvaluokittelu: Julkinen
Sijaintitiedon esitystapa:  
*Prosessointiympäristö:  
Sijaintitiedon erotuskyky:  
Maantieteellinen kattavuus:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
*Länsi:  
*Itä:  
*Pohjoinen:  
*Etelä:  
Muu kattavuustieto:  
Maantieteellinen laajuus:  
Rajoittaa suorakulmion:  
*Kattavuuden esittämistapa:  
*Suorakaide rajaa aineiston:  
Länsi:  
Itä:  
Pohjoinen:  
Etelä:  
Ajallinen kattavuus:  
Aloitus pvm:  
Lopetus pvm:  
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:  
Kuvailu:

Takaisin

Sijaintitiedon esitystapa
Topologian taso:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  
Geometriset objektit:  
Nimi:  
Objektin tyyppi:  
Objektien lkm:  

Takaisin

Koordinaattijärjestelmä
Vertausjärjestelmän tunniste:
Arvo:  
Nimiavaruus:  
Aikaviite:  
Tunnisteen tyyppi:  

Takaisin

Aineiston laatutiedot
Historia  
Alkuperätiedot:  
Prosessointihistoria:  
Prosessointiympäristö:  
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:  
Määrittely:  
Aikaviite:  
Toiminto:  

Takaisin

Aineiston jakelutiedot
Jakelija:  
Yhteystiedot:  
Nimi: Aineistomyynti
Organisaation nimi: Geologian tutkimuskeskus
Rooli: Omistaja
Puhelinnumero: 0295030000
Fax-numero: 0295032901
Osoitetiedot: PL 96 (Vuorimiehentie 5)
02150 ESPOO
Sähköpostiosoite: geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti:
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin nimi:  
Jakeluformaatin versio:  
Jakeluformaatin määrittely:  
Tilausohjeistus:  
Maksut ja maksuaika:  
Palvelutunnit:  
Tilausohjeet:  
Siirtovaihtoehdot:  
Online-lähde:
Online-osoite (URL): Tuotelinkki (hakku.gtk.fi)
Jakelutapa:
Offline-jakelu:
Median nimi:  

Takaisin

Kohde- ja ominaisuustiedot
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yksityiskohtainen kuvaus:
Nimi:  
Kohdetyyppi:  
Tyyppi:  
Lukumäärä:  
Yleiskuvaus:  
Kohde- ja ominaisuustietojen kuvaus:  

 

Takaisin