meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Fennoskandian kallioperäkartta -yhteistyöprojekti alkoi 1998 ja päättyi 2001. Tarkoituksena oli koota viimeisin kallioperätieto yhteen ja tuottaa siitä painettava kartta. Projekti toteutettiin Suomen, Ruotsin ja Norjan geologian tutkimuskeskusten sekä Venäjän tiedeakatemian Kuolan ja Karjalan tutkimuskeskusten, Prekambri-instituutin, Luoteis-Venäjän Luonnonvarayksikön, State Company Mineral:n ja VSEGEI:n yhteistyönä. Osapuolet kokosivat oman alueensa aineistot, jotka yhdistettiin GTK:ssa. Osapuolet vastaavat myös omien aineistojensa päivityksestä. Fennoskandian kallioperäkartta sisältää kivilajit alueina, juonet ja tektoniikan viivoina, impaktikraatterit pisteinä sekä kimberliittiprovinssit alueina. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000. Fennoskandian kallioperäkartta painettiin kaksiosaisena.
/
The Geological Map of the Fennoscandian Shield Cooperation Project began in 1998 and ended in 2001. The purpose was to collate the latest bedrock information to produce a printed map. The project was carried out by the Geological Surveys of Finland (GTK), Sweden (SGU) and Norway (NGU) and through collaboration with the Kuola and Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, the Institute of Precambrian Geology and Geochronology of the Russian Academy of Sciences,the North-West Department of Natural Resources of Russia, the State Company Mineral (Russian Federation) and the VSEGEI (A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute). The participants compiled the data for their own region and these were combined at the GTK. Each participant was responsible for updating their own data. The Geological map of the Fennoscandian Shield contains lithologies as areas, dykes and tectonic features as lines, impact craters as points and kimberlite provinces as areas. The scale of use of the map data is 1:1 000 000. The Geological map of the Fennoscandian Shield was printed in two parts.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Fennoskandian kallioperäkartta 1:1 000 000 soveltuu käytettäväksi alueelliseen, litologiseen, rakennegeologiseen ja tektoniseen tarkasteluun. Karttaa voi käyttää myös opetustarkoitukseen. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The Geological map of the Fennoscandian Shield (1:1 000 000) is suitable for the regional assessment of lithology, structural geology and tectonics. The map can also be used for educational purposes. The scale of use of the data is 1:1 000 000.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
GTK jakelee ainoastaan Suomen alueen vektoriaineistoa. Muiden yhteistyömaiden vektoridataa voi tiedustella ao. aineistojen tuottajilta/omistajilta. Kartta-aineiston tarkkuustaso vaihtelee alueittain johtuen alkuperäisaineistojen erilaisista mittakaavoista. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The GTK only distributes the vector data for the Finnish area. The other countries vector data can be inquired from Geological Surveys of other parties. The level of accuracy of the map data varies because of the different scales of the source data. The scale of use of the data is 1:1 000 000.
Teema avainsana:
Theme keyword:
geologia, tektoniset yksiköt, kallioperä, litologia, Fennoskandian kilpi/geology, tectonic unit, bedrock, lithology, rock age, rock type, Fennoscandian shield
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, personal geodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.1

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-02-20
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
fennoscandia_geology_fin_1m.xml
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Fennoskandian kilven kallioperäkartta/Geological map of the Fennoscandian shield 1:1 000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
0295032901
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2001-01-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
1994-01-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2001-01-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
geologiset kartat/geologic maps
Asiasanasto:
Thesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Suomi, Norja, Ruotsi, Luoteis-Venäjä/Finland, Norway, Sweden, North-West Russia
Asiasanasto:
Thesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia, tektoniset yksiköt, kallioperä, litologia, Fennoskandian kilpi/geology, tectonic unit, bedrock, lithology, rock age, rock type, Fennoscandian shield
Asiasanasto:
Tesaurus:
Georef Thesaurus, AGI
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Fennoskandian kallioperäkartta -yhteistyöprojekti alkoi 1998 ja päättyi 2001. Tarkoituksena oli koota viimeisin kallioperätieto yhteen ja tuottaa siitä painettava kartta. Projekti toteutettiin Suomen, Ruotsin ja Norjan geologian tutkimuskeskusten sekä Venäjän tiedeakatemian Kuolan ja Karjalan tutkimuskeskusten, Prekambri-instituutin, Luoteis-Venäjän Luonnonvarayksikön, State Company Mineral:n ja VSEGEI:n yhteistyönä. Osapuolet kokosivat oman alueensa aineistot, jotka yhdistettiin GTK:ssa. Osapuolet vastaavat myös omien aineistojensa päivityksestä. Fennoskandian kallioperäkartta sisältää kivilajit alueina, juonet ja tektoniikan viivoina, impaktikraatterit pisteinä sekä kimberliittiprovinssit alueina. Kartta-aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000. Fennoskandian kallioperäkartta painettiin kaksiosaisena.
/
The Geological Map of the Fennoscandian Shield Cooperation Project began in 1998 and ended in 2001. The purpose was to collate the latest bedrock information to produce a printed map. The project was carried out by the Geological Surveys of Finland (GTK), Sweden (SGU) and Norway (NGU) and through collaboration with the Kuola and Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, the Institute of Precambrian Geology and Geochronology of the Russian Academy of Sciences,the North-West Department of Natural Resources of Russia, the State Company Mineral (Russian Federation) and the VSEGEI (A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute). The participants compiled the data for their own region and these were combined at the GTK. Each participant was responsible for updating their own data. The Geological map of the Fennoscandian Shield contains lithologies as areas, dykes and tectonic features as lines, impact craters as points and kimberlite provinces as areas. The scale of use of the map data is 1:1 000 000. The Geological map of the Fennoscandian Shield was printed in two parts.
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Fennoskandian kallioperäkartta 1:1 000 000 soveltuu käytettäväksi alueelliseen, litologiseen, rakennegeologiseen ja tektoniseen tarkasteluun. Karttaa voi käyttää myös opetustarkoitukseen. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The Geological map of the Fennoscandian Shield (1:1 000 000) is suitable for the regional assessment of lithology, structural geology and tectonics. The map can also be used for educational purposes. The scale of use of the data is 1:1 000 000.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
Norges Geologiske Undersøkelse, NGU, Norja. North-West Department of Natural Resources, Venäjä. Russian Academy of science, Kola Science Centre, Venäjä. Russian Academy of science, Karelian Research Centre, Venäjä. Russian Academy of science, Precambrian Institute, Venäjä. State Company Mineral, Venäjä. Sveriges geologiska undersökning, SGU, Ruotsi. VSEGEI, Venäjä.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://tupa.gtk.fi/metaviite/geolocical_map_of_the_fennoscandian_shield_1m_contents.pdf


Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
ei suunnitteilla/not planned
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
GTK jakelee ainoastaan Suomen alueen vektoriaineistoa. Muiden yhteistyömaiden vektoridataa voi tiedustella ao. aineistojen tuottajilta/omistajilta. Kartta-aineiston tarkkuustaso vaihtelee alueittain johtuen alkuperäisaineistojen erilaisista mittakaavoista. Aineiston käyttömittakaava on 1:1 000 000.
/
The GTK only distributes the vector data for the Finnish area. The other countries vector data can be inquired from Geological Surveys of other parties. The level of accuracy of the map data varies because of the different scales of the source data. The scale of use of the data is 1:1 000 000.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
-832593.082000
Itä:
East:
1241866.885200
Pohjoinen:
North:
8037951.468900
Etelä:
South:
5948790.090000
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
2001
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
1821

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
3067
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Fennoskandian kallioperäkartan lähtöaineistona on käytetty Suomen kallioperäkarttaa 1:1000 000, jota on päivitetty Raahe-Laatokka vyöhykkeen rakenteellis-litologisella 1:1000 000-mittakaavaisella kartta-aineistolla sekä viimeisimmällä saatavilla olleella tutkimusaineistolla. Pohjanlahden alueella käytettiin lähtöaineistona: Lundqvist, T., Bøe, R., Kousa, J., Lukkarinen, H., Lutro, O., Roberts, D., Solli, A., Stephens, M.B. & Weihed, P. 1996. Bedrock map of Central Fennoscandia 1:1 000 000. GSF, NGU, SGU. ja A. Korja, henkilökohtainen tiedonanto. Suomenlahden alueella käytettiin: Koistinen, T. (ed.) 1994. Precambrian basement of the Gulf of Finland and surrounding area 1:1 000 000. GSF.
/
The Bedrock Map of Finland (1:1 000 000) has been used as source data for the Geological map of the Fennoscandian Shield. This material has been updated with structural and lithological map data at 1:1 000 000 scale from the Raahe-Ladoga Zone and with the latest research data available. The source data for the the Gulf of Bothnia region was Lundqvist, T., Bøe, R., Kousa, J., Lukkarinen, H., Lutro, O., Roberts, D., Solli, A., Stephens, M.B. & Weihed, P. 1996. Bedrock map of Central Fennoscandia 1:1 000 000. GSF, NGU, SGU. And also A. Korja, personal information. The source data for the the Gulf of Finland was Koistinen, T. (ed.) 1994. Precambrian basement of the Gulf of Finland and surrounding area 1:1 000 000. GSF.
Prosessointihistoria:
Process step:
Yhteistyöprojekti alkoi 1998 ja päättyi 2001. Lähtöaineiston geologinen sisältö yhtenäistettiin yhteistyökokouksissa ja kenttäekskursioilla. Kukin yhteistyötaho toimitti valmiit aineistot oman maansa alueelta Geologian tutkimuskeskukseen, jossa aineistojen yhdistäminen ja valtioiden rajat ylittävät reunavertailut tehtiin. Yhdistämisen jälkeen aineisto tarkistettiin maittain. Fennoskandian kallioperäkartta painettiin kaksiosaisena.
/
The cooperation project began in 1998 and ended in 2001. The geological content of the source data were combined (standardised) in joint meetings and on field excursions. Each participant delivered complete geological data for their own national area to the Geological Survey of Fin-land (GTK), where the data were compiled and where lithological unit comparisons across national borders were made. Following combination, the material was examined by country. The Geological map of the Fennoscandian Shield was printed in two parts.
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Fennoskandian kallioperäkartta-aineisto koostettiin mittakaavassa 1:1 000 000. Aineistoja prosessoitiin ArcINFO- ja ArcView -ohjelmistoilla.
/
The material for the Geological map of the Fennoscandian Shield was compiled at 1:1 000 000. The data were processed using ArcINFO and ArcView software.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, personal geodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.1
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back