meta

Tiivistelmä:
Abstract:
Aineisto kuuluu EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU-hankkeessa tuotettuun Euroopan merialueet kattavaan merenpohjan aineistokokonaisuuteen. EMODnet Geology hankkeessa (http://www.emodnet-geology.eu/) kootaan ja harmonisoidaan geologista aineistoa Euroopan merialueilta päätöksenteon ja laajamittaisen aluesuunnittelun tueksi. EMODnet Geology hankkeessa on 36 partneria 30:sta Euroopan maasta. Aineisto Suomen merialueilta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun 1:20 000 merenpohjan geologiseen aineistoon. Aineisto on harmonisoitu viiteen FOLK:n maalajiluokkaan (savi + siltti (mud), hiekkaiset savet, saviset hiekat, karkearakeiset sedimentit; sekasedimentti) ja kallioon (http://tupa.gtk.fi/metaviite/seabed_substrate_250k_guidelines.pdf). Se kuvastaa maalajeja merenpohjan pinnasta 30 cm syvyydelle asti. GTK:n tuottama alkuperäinen aineisto on yleistetty 1:1 000 000 mittakaavaan. Aineistosta on poistettu 4 km2 pienemmät alueet.
/
Seabed substrate 1:1 000 000 is one of the products produced in the EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU project. Project provided seabed geological material from the European maritime areas. The EMODnet Geology project (http://www.emodnet-geology.eu/) collects and harmonizes geological data from the European sea areas to support decision-making and sustainable marine spatial planning. The EMODnet Geology partnership has included 36 marine organizations from 30 countries. This data includes the EMODnet seabed substrate map at a scale of 1:1 000 000 from the Finnish marine areas. It is based on the data produced on a scale of 1:20 000 by the Geological Survey of Finland (GTK). The data has been harmonized and reclassified into five Folk substrate classes (clay + silt (mud), sandy clays, clayey sands, coarse sediments, mixed sediments) and bedrock. The data describes the seabed substrate from the uppermost 30 cm of the sediment column. The data have been generalized into a target scale (1:1 000 000). The smallest cartographic unit within the data is 4 km2. Further information about the EMODnet-Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu päätöksenteon, tutkimuksen ja laajamittaisen merialuesuunnittelun tueksi. Aineisto on tuotettu 1:1 000 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön. Aineisto kertoo merenpohjan pinnan koostumuksen 30 cm syvyydelle asti.
/
The data has been created for the decision-making, research and large-scale marine spatial planning. The material is produced on a 1:1 000 000 scale and it describes the seabed substrate at a general level only, and is not suitable for a detailed analysis. The data tells the seabed substrate composition from the surface to 30 cm depth.
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on tuotettu 1:1 000 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön esim. merenpohjanrakentamisen edellyttämiin tarkempiin tutkimuksiin. Aineisto käsittää vain ylimmän 30 cm kerroksen merenpohjan pinnan alta eikä anna tietoa syvemmällä olevista aineksesta. Pintamaalaji-aineisto perustuu asiantuntija-arvioon. Merenpohjan maalajit 1:1 000 000 aineistosta on poistettu 4 km2 pienemmät alueet.
/
The dataset has been compiled at 1:1 000 000 scale from background information that have been compiled at a more detailed scale. The map therefore gives an overview of the marine regions in question. It is not suitable for local/detail scale analysis. The holder of the intellectual property rights (IPR) to the data, which existed prior to the EMODnet Geology Contract being entered into, is GTK. GTK (the IPR holder) give no warranty, condition or representation as to the quality, accuracy or completeness of the data, information, or service, or its suitability for any use or purpose. All implied conditions relating to the quality or suitability of the information, and all liabilities arising from the supply of the information (including any liability arising in negligence) are excluded to the fullest extent permitted by law. The data tells the seabed substrate composition from the surface only to 30 cm depth, not deeper. The data have been generalized into a target scale (1:1 000 000). The smallest cartographic unit within the data is 4 km2.
Teema avainsana:
Theme keyword:
merigeologia, merenpohja, sedimentit, Merialuesuunnittelu (TOPCONS Glossary), EMODnet (Euroopan Unioni) / marine geology, seabed, sediments, substrates, Marine Spatial Planning (TOPCONS Glossary), EMODnet (European Union)
Koordinaattijärjestelmä:
Reference system identifier:
EUREF FIN TM35FIN EPSG:
Jakeluformaatin nimi:
Distribution format:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xAineiston formaatti:
Data format:
10.4

GTK-SYKE Metatieto
GTK-SYKE Metadata

Metatiedon tiedot
Metadata
 
Metadatan kieli:
Metadata language:
suomi/finnish
englanti/english
Merkistö:
Character set:
8859part15
Metatiedon päivämäärä:
Date:
2018-06-15
Hierarkiataso:
Hierarchy level:
tietoaineisto/dataset
Metatiedon standardin nimi:
Standard name:
ISO 19115:2005
Metatiedon standardin versio:
Standard version:
JHS158:2005
Metatiedon tiedostotunniste:
File identifier:
Ylemmäntason tiedostotunniste:
Parent identifier:
Merenpohjan maalajit 1:1 000 000/Seabed substrate 1:1 000 000
Vastuutaho
Metadata point of contact
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Fax-numero:
Fax number:
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi

Takaisin/Back

Aineiston tunnistamistiedot
Data identification
 
Seuraava päivitys:
Next updating:
Luonti:
Creation:
2015-07-01
Julkaiseminen:
Date of publication:
2016-09-01
Vaihtoehtoinen nimi:
Alternate name:
Merenpohjan sedimenttiaineisto / Seabed sediment data
Versio:
Version:
1.0
Version päiväys:
Version date:
2016-08-01
Esitystapa
Presentation
Resurssin tunniste:
Resource identifier
Tunnisteen tyyppi:
Identifier
Aiheluokka:
Topic category:
geotieteet/geoscientific information
Vastuutaho
Responsible party
 
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Yhteystiedot
Contact
 
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Osoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Postinumero:
Post number:
02151
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Avainsanat
Keywords
 
Ala
Discipline
 
Avainsanat:
Keywords:
Merigeologia / Marine Geology, Marine Spatial Planning,
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Paikka
Place
 
Avainsanat:
Keywords:
Itämeri, Suomi / Baltic Sea, Finland
Asiasanasto:
Thesaurus:
Finto
Esiintymä
Stratum
 
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Aikajakso
Temporal
 
Avainsanat:
Keywords:
Holoseeni – Prekambri / Holocene - Precambrian
Asiasanasto:
Tesaurus:
Muu luokittelu
Additional keywords
 
Avainsanat:
Keywords:
merigeologia, merenpohja, sedimentit, Merialuesuunnittelu (TOPCONS Glossary), EMODnet (Euroopan Unioni) / marine geology, seabed, sediments, substrates, Marine Spatial Planning (TOPCONS Glossary), EMODnet (European Union)
Asiasanasto:
Tesaurus:
Finto
INSPIRE
INSPIRE
 
Avainsanat:
Keywords:
Geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
GEMET I
GEMET I
 
Avainsanat:
Keywords:
geologia
Asiasanasto:
Thesaurus:
GEMET - Themes, version 2.3
Paikkatietohakemisto  
Avainsanat:
Keywords:
Asiasanasto:
Tesaurus:
Tiivistelmä:
Abstract:
Aineisto kuuluu EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU-hankkeessa tuotettuun Euroopan merialueet kattavaan merenpohjan aineistokokonaisuuteen. EMODnet Geology hankkeessa (http://www.emodnet-geology.eu/) kootaan ja harmonisoidaan geologista aineistoa Euroopan merialueilta päätöksenteon ja laajamittaisen aluesuunnittelun tueksi. EMODnet Geology hankkeessa on 36 partneria 30:sta Euroopan maasta. Aineisto Suomen merialueilta perustuu Geologian tutkimuskeskuksen Tiedonkeruu-ohjelmassa tuotettuun 1:20 000 merenpohjan geologiseen aineistoon. Aineisto on harmonisoitu viiteen FOLK:n maalajiluokkaan (savi + siltti (mud), hiekkaiset savet, saviset hiekat, karkearakeiset sedimentit; sekasedimentti) ja kallioon (http://tupa.gtk.fi/metaviite/seabed_substrate_250k_guidelines.pdf). Se kuvastaa maalajeja merenpohjan pinnasta 30 cm syvyydelle asti. GTK:n tuottama alkuperäinen aineisto on yleistetty 1:1 000 000 mittakaavaan. Aineistosta on poistettu 4 km2 pienemmät alueet.
/
Seabed substrate 1:1 000 000 is one of the products produced in the EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology EU project. Project provided seabed geological material from the European maritime areas. The EMODnet Geology project (http://www.emodnet-geology.eu/) collects and harmonizes geological data from the European sea areas to support decision-making and sustainable marine spatial planning. The EMODnet Geology partnership has included 36 marine organizations from 30 countries. This data includes the EMODnet seabed substrate map at a scale of 1:1 000 000 from the Finnish marine areas. It is based on the data produced on a scale of 1:20 000 by the Geological Survey of Finland (GTK). The data has been harmonized and reclassified into five Folk substrate classes (clay + silt (mud), sandy clays, clayey sands, coarse sediments, mixed sediments) and bedrock. The data describes the seabed substrate from the uppermost 30 cm of the sediment column. The data have been generalized into a target scale (1:1 000 000). The smallest cartographic unit within the data is 4 km2. Further information about the EMODnet-Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).
Käyttötarkoitus:
Purpose:
Aineisto on luotu päätöksenteon, tutkimuksen ja laajamittaisen merialuesuunnittelun tueksi. Aineisto on tuotettu 1:1 000 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön. Aineisto kertoo merenpohjan pinnan koostumuksen 30 cm syvyydelle asti.
/
The data has been created for the decision-making, research and large-scale marine spatial planning. The material is produced on a 1:1 000 000 scale and it describes the seabed substrate at a general level only, and is not suitable for a detailed analysis. The data tells the seabed substrate composition from the surface to 30 cm depth.
Myötävaikuttaneet tahot:
Credits:
EU ja EMODNET Geology–hankkeen yhteistyökumppanit / The EU and the EMODNET Geology project partners.
Viitedokumentti:
Reference document:
http://www.emodnet.eu/geology
http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/merenpohjan_maalajit_20k.html
http://tupa.gtk.fi/metaviite/seabed_substrate_250k_guidelines.pdf
Tietoaineiston kieli:
Language:
englanti/english
Status:
Status:
valmis/completed
Ylläpitotietojen tiedot
Maintenance information
 
Ylläpitotiheys:
Update frequency:
tarvittaessa/as needed
Päivityksen laajuus:
Update scope:
tietoaineisto/dataset
Resurssin/Aineiston rajoitteet
Limitations
 
Käyttökelpoisuus:
Use limitation:
Aineisto on tuotettu 1:1 000 000 mittakaavaan ja se kertoo merenpohjan maalajien esiintymisen vain yleisellä tasolla, eikä se sovellu tarkemman mittakaavan tarkasteluun tai käyttöön esim. merenpohjanrakentamisen edellyttämiin tarkempiin tutkimuksiin. Aineisto käsittää vain ylimmän 30 cm kerroksen merenpohjan pinnan alta eikä anna tietoa syvemmällä olevista aineksesta. Pintamaalaji-aineisto perustuu asiantuntija-arvioon. Merenpohjan maalajit 1:1 000 000 aineistosta on poistettu 4 km2 pienemmät alueet.
/
The dataset has been compiled at 1:1 000 000 scale from background information that have been compiled at a more detailed scale. The map therefore gives an overview of the marine regions in question. It is not suitable for local/detail scale analysis. The holder of the intellectual property rights (IPR) to the data, which existed prior to the EMODnet Geology Contract being entered into, is GTK. GTK (the IPR holder) give no warranty, condition or representation as to the quality, accuracy or completeness of the data, information, or service, or its suitability for any use or purpose. All implied conditions relating to the quality or suitability of the information, and all liabilities arising from the supply of the information (including any liability arising in negligence) are excluded to the fullest extent permitted by law. The data tells the seabed substrate composition from the surface only to 30 cm depth, not deeper. The data have been generalized into a target scale (1:1 000 000). The smallest cartographic unit within the data is 4 km2.
Lainmukaiset rajoitteet
Lecal constraints
 
Saantirajoitteet:
Access constraints:
lisenssi/license
Käyttörajoitteet:
Use constraints:
tekijänoikeus/copyright
Lupateksti:
Copyright:
© Geologian tutkimuskeskus
Turvallisuusrajoitukset
Security constraints
 
Turvaluokittelu:
Classification:
julkinen/unclassifield
Sijaintitiedon erotuskyky:
Spatial resolution:
Maantieteellinen kattavuus
Geographic bounding box
 
Länsi:
West:
83819
Itä:
East:
732909
Pohjoinen:
North:
7776467
Etelä:
South:
6637114
Ajallinen kattavuus
Temporal reference
 
Aloitus pvm:
Start date:
Lopetus pvm:
End date:
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus:
Description:

Takaisin/Back

Esitystapa (sijaintitieto)
Portrayal
 
Sijaintitiedon esitystapa:
Spatial representation type:
vektori/vector
Topologian taso:
Topology level:
pelkkä geometria/geometry only
Nimi:
Name:
Objektin tyyppi:
Type:
Objektien lkm:
Count:
3424

Takaisin/Back

Koordinaattijärjestelmä
Coordinate system
 
Vertausjärjestelmän tunniste
Reference system identifier
Arvo:
Code:
Nimiavaruus:
Namespace:
EPSG

Takaisin/Back

Aineiston laatutiedot
Data quality information
Alkuperätiedot
Source
 
Historia:
History:
Tekijänoikeus: Euroopan yhteisö, jota edustaa Euroopan Komissio. Aineisto on muokattu GTK:n Tiedonkeruu-ohjelman tuottamasta merenpohjan 1:20 000 mittakaavaisesta merigeologisesta aineistosta. GTK:n kartoitusohjelma on kerännyt merigeologista aineistoa 1970 -luvulta alkaen. Aineiston laatu ja tarkkuus on parantunut vuosien saatossa menetelmäkehityksen ja paikannusteknologian myötä.
/
Copyright: European Community, represented by the European Commission. The material has been edited from the marine geological data produced at the scale of 1:20 000 by GTK data. GTK's seabed mapping program has collected marine geological data since the 1970s. Data quality and accuracy has improved over the years, as methods and positioning accuracy has improved through years.
Prosessointihistoria:
Process step:
Tässä esitetty pintamaalajiaineisto perustuu asiantuntijalähtöisesti merigeologisesta 1:20 000 aineistosta uudelleen luokiteltuun Folkin mukaiseen maalajiluokitukseen. Folkin maalajiluokittelu on raekokoon perustuva kansainvälisesti hyväksytty luokittelu. GTK:n tuottama alkuperäinen 1:20 000 aineisto on yleistetty 1:1 000 000 mittakaavaan. Aineistosta on poistettu 4 km2 pienemmät alueet. Lisätietoa prosessista on löydettävissä samanlaisen mutta eri mittakaavaisen prosessin EMODnet Geology WP3 -ohjeistuksesta (http://tupa.gtk.fi/metaviite/seabed_substrate_250k_guidelines.pdf)
/
This material is reclassified from the Finnish marine geological data to Folk sediment classification system based on expert-estimations. Folk sediment classification is an international accepted classification system based on particle size distribution. The data have been generalized into a target scale (1:1 000 000). The smallest cartographic unit within the data is 4 km2. More information on the process can be found from the EMODnet Geology WP3 Guidelines II (Process is similar to 1:250 000 data/map) (http://tupa.gtk.fi/metaviite/seabed_substrate_250k_guidelines.pdf)
Prosessointiympäristö:
Processing environment:
Aineisto on tuotettu ESRIn ArcGIS -ympäristössä. / The material has been produced in the ESRI ArcGIS environment.
Aineiston laaturaportti - Sääntöjenmukaisuus
Data quality report - Regulation
 
INSPIRE-sääntöjenmukaisuus:
INSPIRE-conformity:
Määrittely:
Definition:
Määrittelyn päivämäärä:
Definition date:
Toiminto:
Operation:

Takaisin/Back

Aineiston jakelutiedot
Distribution
 
Jakelija
Distributor
 
Yhteystiedot
Contact
 
Nimi:
Name:
Aineistomyynti
Organisaatio:
Organisation:
Geologian tutkimuskeskus
Rooli:
Role:
omistaja/owner
Puhelinnumero:
Phone number:
0295030000
Katuosoite:
Address:
PL 96 (Vuorimiehentie 5)
Postinumero:Post number 02151
Postitoimipaikka:
Post office:
ESPOO
Sähköpostiosoite:
E-mail:
geodata@gtk.fi
Saatavilla oleva formaatti
Distribution format
 
Jakeluformaatin nimi:
Format name:
Ei saatavissa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa
ArcGIS, filegeodatabase, 10.xJakeluformaatin versio:
Version:
10.4
Jakeluformaatin määrittely:
Specification:
Tilausohjeistus
Order process
 
Maksut ja maksuaika:
Fees and payment time:
Palvelutunnit:
Planned available date time:
Tilausohjeet:
Ordering instruction:
Online-osoite (URL):
Online-address:
http://hakku.gtk.fi
Jakelutapa:
Delivery method:
lataaminen/download
Offline-jakelu:
Off-line distribution:
Median nimi:
Media name:
on-line/online

Takaisin/Back

Kohde- ja ominaisuustiedot
Feature and attribute information
 
Ominaisuustiedot:
Attribute information:

 

Takaisin/Back